WAGO 750 XTR Kullanmak için 6 Neden

 WAGO 750 XTR Kullanmak için 6 Neden

Otomasyon sistemleri giderek açık alanda veya erişimi zor uzak istasyonlarda kullanılacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu durum otomasyon sistemlerini zorlu iklim koşullarına ve sıcaklığa maruz bırakır. Rüzgar türbinleri, demiryolu istasyonları, trafo köşkü, şalt sahaları, enerji santralleri, çimento tesisleri, demir çelik endüstrisi, proses, onshore/ offshore platformları sıcaklıktan,
yoğunlaşmaya birçok iklim koşulunun uç noktalarda yaşandığı bölgelerdir. Bu sistemlerde standart otomasyon sistemleri kullanılamaz. WAGO 750 XTR serisi extrem koşullar için özel çözümler sunar. Peki otomasyon sistemlerinizde neden XTR kullanmalısınız cevabını birlikte arayalım.
 
1-Yüksek ve Düşük Sıcaklık
 
Sahadaki cihazların bölgesel koşullara bağlı olarak yüksek veya düşük sıcaklıklarda aynı çalışma performansına sahip olması beklenir. Seçilen ürünlerin bu koşullar altında 7 gün 24 saat çalışabilecek özelliklere sahip olmalıdır. Örneğin açık havada IP66/IP67 pano içerisinde çalışan bir PLC sistemi yüksek sıcaklığa maruz kalacaktır. WAGO 750 XTR 70 Dereceye kadar sorunsuz performans gösterir.
 
2-Vibrasyon
 
İş makinaları, tünel inşaası, metro ve benzeri ulaşım sistemleri, yüksek vibrasyonla çalışan makinelerin kumanda sistemleri için kullanılan kontrol cihazları sürekli olarak veya belirli aralıklarla yüksek vibrasyona kalması söz konusudur. Bu vibrasyon otomasyon sistemlerinin düzgün çalışmasını engeller. Örneğin bir tünel delme makinasının kumandasını kontrol edeceğinizi varsayalım. Burada oluşacak yoğun vibrasyon PLClerin düzgün çalışmasını engeller. XTR 5g’ye kadar vibrasyona dayanır. Böylece en zor titreşim ortamlarında dahi otomasyon sistemleriniz düzgün bir biçimde çalışır.
 
3-Yoğuşma ve Bağıl Nem
 
IP 66, IP 67 sistemler için üretilmiş panolarda kullanılması planlanan malzemeler içeride soğutucu bir yapı kullanılamamasından kaynaklı yüksek sıcaklık ve nem oluşur. Oluşan nemden ötürü de panonun içinde yüksek yoğuşma gerçekleşecektir. Yoğuşma otomasyon sistemlerinde kullanılan ekipmanlara zarar verir. WAGO 750 XTR 70 dereceye kadar nemden ve yoğuşmadan etkilenmez.
 
4-Yüksek Darbe Gerilimleri ve EMC
 
EMC’den kaynaklanabilecek sorunlar otomasyon sistemindeki sinyalleri bozar. Sistemin güvenilir ve sağlıklı çalışmasını engeller. Sahada oluşabilecek ani darbelere karşı sistemin
izolasyonu veya koruması yoksa sistem tamamen çökme riski taşır. WAGO 750 XTR 5 kV’a kadar darbe gerilimlerine dayanıklıdır. Yüksek EMC direnci ile EMC’den etkilenmez.
 
5- Yüksek Rakım
 
Yüksek rakım ve değişen iklim koşulları otomasyon sistemlerini etkiler. WAGO XTR 5000 metreye kadar kusursuz performans gösterir.
 
6- Uzaktan Bakım ve Telekontrol
 
Uygulamaları İçin Optimum Haberleşme 750 XTR IEC 61131-3 uyarınca Codesys ortamında programlanabilir. CANopen, PROFIBUS DP ve Modbus-TCP/-UPD/-RTU protokollerini destekler. Ayrıca telekontroller IEC 60870-5-101, -103, -104, 61400-25 ve 61850-7 protokollerini desteklemektedir.
 
WAGO 750 XTR’da bağlantının kesilmesi durumunda ilgili tüm veriler depolanmakta ve kontrol sistemi için daha sonraki sürece gönderilmektedir.
 
 
 
www.wago.com.tr                                    WAGO

Ürünler

Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.