VİNÇ SEKTÖRÜ’NDE SON DURUM

 VİNÇ SEKTÖRÜ’NDE SON DURUM

Konuyla ilgili olarak, Makine Sanayii Sektörü Platformu’nun “Vinç Sektör Notu”nun giriş bölümünde şöyle denilmiş: “Ulaşım, enerji, iletişim ve altyapı yatırımları ile bu alanlarda ulaşılan seviye ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimini gösteren en önemli faktörler arasındadır. Bu faktörlerin bir araya gelmesi ile oluşan alanlar içinde bulunan eğitim, sosyal hizmet ve sanayi kuruluşları ise sürdürülebilir kalkınmanın temeli olan insan ve teknoloji üretimi için katalizör görevi ifa etmektedir.
Sürdürülebilir kalkınma döngüsü içinde yukarıda bahsi geçen bileşenlerin, birinin eksikliğinde veya başarısızlığında diğeri ile ikame edilme ihtimali olmadığından, özel önemi vardır. Bu döngü içinde öncelikle sanayi kuruluşları olmak üzere tamamına yakınının hızlı gelişiminin temelinde ise makine sektörü bulunmaktadır. Ulaşım alanında, enerji santrallerinin inşasında, altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde ilk ihtiyaç şüphesiz makinelerdir.
Tüm bu bileşenler için kaldırma makinelerinin önemi büyüktür. İmalat Sanayi içinde çok küçük kapasitelerde olsa dahi kaldırma makinesi kullanmayan işletme sayısı yok denecek kadar azdır. Seri üretim uygulayan firmaların üretim süreçlerinde, hammadde giriş ve ürün çıkış hattı boyunca büyük miktarlarda transfer gerektiğinden çeşitli vinçlere ihtiyaç duyulmaktadır. Limanlar, gemiler, inşaat sektörü, ağır sanayi işletmeleri ve benzerlerinin büyük kapasiteli vinçler olmadan yaşamlarını devam ettiremeyecekleri ortadadır.
Sektör ürünleri genellikle ayrı tasarım ve benzer üretim teknikleri gerektirmektedir. Ucuz işgücü ve hammaddenin önemli olduğu düşük katma değerli standart ürünlere nispetle, mühendislik ve tasarım gerektiren ürünlerde ülkemizin rekabet gücü daha yüksektir. Diğer taraftan, uzun yıllar boyunca aynı alanda istikrarlı çalışmanın sağladığı uzmanlık ile firmalarımız daha büyük hedefler belirlemektedir.
 
Teknolojiyi yakından takip eden sektör, bilgisayar teknolojisinin geldiği nokta ve bunun üretim süreçlerine olan etkisi ile daha hızlı gelişme kaydetmektedir. Kullanılan tezgahlar ile ölçme tekniklerinin gelişmesi ve bunların bilgisayarlar ile kontrol edilebilmesi sektörün özellikle standart dışı ürünlerinde esnekliğini artırmıştır. CAD ve CAM sistemlerinin desteği neticesinde minimum maliyet ile ilk seferde hatasız ürünler imal edilebilmektedir. Diğer taraftan Ar-Ge faaliyetleri için Devlet destekleri motivasyonu artırmaktadır.”
Sektörün son durumuna ilişkin verileri ise, Elektrikti Vinç İmalatçıları Birliği Derneği (TEVİD) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Kurtmen’in, Dünya Gazetesi’nde yayınlanan Mart 2017 tarih ve “Ar-Ge ve İnovasyon ile Rekabet Gücümüz Arttı” başlıklı yazısında görüyoruz. Şöyle diyor Alparslan Kurtmen:
“Türkiye vinç sektöründe son dönemde özellikle Ar-Ge ve inovasyonla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle enerji verimliliği için gerek üretim safhasında, gerekse üretilen vinçlerde yüksek kaliteli elektronik ve mekanik ekipmanların kullanımına bağlı olarak üretim kalitesi ile iş verimliliği her geçen gün artıyor. Ayrıca üretim kalitesini ve iş verimliliğini artıracak işbaşı ve teorik eğitimlerle de personelin gelişmesi sağlanıyor. Tüm bu çalışmalar Türkiye’nin vinç imalatında dünya standartlarını yakalamasına ve bu konuda iddialı olan AB ülkeleriyle rekabet edebilmesine olanak sağlıyor.
Son dönemde özellikle ekonomik durgunluğa bağlı olarak azalan yabancı mal talepleri, siyasi riskler, savaş ve çatışma korkularıyla ihracat dip noktasına ulaştı. İhracattaki bu süratli düşüşe topyekun engel olabilecek politikaların bir an önce devreye alınması, Eximbank ile ihracat kredilerinin artırılarak üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve yeni pazarlara girilmesini teşvik edecek politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Sektördeki toplam kalitenin artırılması konusunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yapılan denetimlerin artırılması, tüm üreticilerin CE, ISO, TSE gibi belgelere uygun üretim yapması sağlanmalı. Ayrıca merdiven altı üretim ve haksız rekabetin engellenmesiyle yabancı pazarlardaki rekabet gücümüz daha da artacak, böylece daralan pazarlarda Türk makine üreticileri olarak yeterli pay alma imkânına kavuşacağız.
 
Global ekonomik sorunlar, Türkiye’de yaşanan iki seçim ve en önemlisi de Amerikan Merkez Bankası (FED) nedeniyle tüm gelişmekte olan ülkeler üzerindeki faiz baskısı ve öngörülemeyen kur hareketliliği sektörümüzü olumsuz yönde etkiledi. Bu yüzden 2016, vinç sektöründe beklediğimiz kadar verimli bir yıl olmadı. Ancak son üç ayda yakalanan performans rakamsal açıdan 2015 yılına eşit bir tablo oluşturdu. 2016 yılında elektrikli vinç sektöründe 34.3 milyon dolar ihracat ve 119.6 milyon dolar da ithalat gerçekleşti Türkiye elektrikli vinç sektörü yıllık yaklaşık 15 bin adet kaldırma makinesi ve 350 milyon dolarlık bir ticaret hacmine sahip. 70 ila 75 arasında ana imalatçının yanı sıra dört distribütör ve iki tane de yabancı sermayeli firmanın faaliyet gösterdiği Türkiye elektrikli vinç sektörünün ithalat ve ihracat rakamları son üç yıldır neredeyse aynı seviyede gerçekleşti. 
 
Elimizde net istatistiki bilgiler olmamakla vinç sektörünün global pazar büyüklüğü 12.5 milyar dolar civarında bulunuyor. Türkiye toplam 350 milyon dolarlık ticaret hacmiyle söz konusu pazardan yaklaşık yüzde 3’lük bir pay alıyor. Ancak ihracatta yüzde 0.3 ile oldukça düşük bir pay alıyor. Sektörümüz, gezer köprü vinçler, gantry vinçler ve elektrikli kaldırma makineleri gibi ürünleri başta ABD, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, İtalya, Almanya, Kanada, İspanya, Fransa, Kazakistan, Afrika ve Körfez ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ederken, Almanya, Amerika, Finlandiya, İtalya, Çin, Fransa gibi ülkelerden de ithalat yapıyor.
 
Bir yandan Suriye ve Ukrayna’da yaşanan sorunlar, diğer yandan Çin’den gelen olumsuz büyüme verileri, AB bankalarında yaşanan yetersiz sermaye rasyoları, bu bankalarda yaşanabilecek likidite sorunları, ne yapacağı kestirilemeyen FED ve Avrupa Merkez Bankası ile 2016 yılı tüm dünya ekonomisi için olumlu koşullarda başlamadı. Tüm bu baskılarla yükselen kur ve faizler yatırım tercihlerini durma noktasına getirdi. Ayrıca son yıllarda yaşanan savaş ve ülkelerin iç karışıklıklarından dolayı ihracat pazarlarında önemli ölçüde kayıplar yaşandı. 
Ortadoğu, Kuzey Afrika, Rusya ve Türk cumhuriyetleri sektörümüz için önemli ihracat pazarlarıydı. Şu anda bu pazarlara ihracat yapılmasında zorluklar yaşanıyor. Tüm nedenlerden dolayı 2017 yılı beklentilerimiz çok olumlu değil. Ancak tüm dünyada süratle bir barış yaşanarak, oluşabilecek ciddi global ekonomik krize odaki anılması ve piyasaları rehabilite edecek kararların alınmasıyla 2017 yılının ikinci yansı kurtarılabilir ve ekonomideki durgunluk virüsünün yılın tamamına bulaşması engellenebilir.”
 
Son olarak, Makina İhracatçıları Birliği-MİB’in “VİNÇLER 8426 GTİP Grubu Analizi (2007-20016)” raporundan, sektör çerçevesinde önemli kabul edilen vinçlerin GTİP kodlarına göre, bazı ihracat-ithalat verilerini aktarıyoruz.
 
 
8426.20 Grubu Dünya İhracatı Değişim Oranları- Kule vinçler
 
 
*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir. **Veriler 2015 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.
 
-Kanada 8426.20 GTİP kodlu üründe dünya ihracatında 2013 yılında en fazla değişim gösteren 4.ülke olmuştur. (2012: 689.000 $, 2013: 6.560.000 $) 
 
-2015 yılında aynı üründe en fazla ihracatı yapan Çin son 10 yıl içerisinde en büyük değişimi 2007 yılında geçerken göstermiş ve 8,85 oranında ihracatında artış sağlamıştır. 
 
8426.20 Dünya İthalatı Değişim Oranları- Kule vinçler
 
 
*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir. **Veriler 2015 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.
 
-2015 yılında 8426.20 kodlu üründe en fazla ithalat yapan ülke olan ABD, son 6 yıl içerisinde (2009- 2015) ithalatını 26 kat artırmıştır. (2009: 5.537.000 $, 2015: 152.569.000 $) 
-Aynı ürün ithalatında son 10 yılda en fazla etkisini gösteren Orta Doğu ülkeleri olmuş ve özellikle Arabistan en fazla ithalat yapan ilk beşin arasına girmiştir. 
 
 
8426.11 Dünya İthalatı Değişim Oranları- Sabit bir mesnet üzerine tespit edilmiş gezer köprü vinçleri
 
 
 
*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.  **Veriler 2015 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.
 
-2007 yılında 8426.11 GTİP kodlu ürün ithalatında en fazla değişimi gösteren ülke Özbekistan ve Mısır’dan sonra Türkiye olmuştur. (2006: 2.467.000 $, 2007: 37.950.000 $)
 
-Son 10 yıl içerisinde aynı ürün ithalatında en fazla ithalat 2014 yılında 1.156.964.000 $ olarak, en düşük ithalat 2006 yılında 766.412.000 $ olarak gerçekleşmiş ve 2006 – 2014 yılları arasında %50 oranında artış görülmüştür. 
 

Öne Çıkanlar

Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.