TOK 2017’NİN SANAYİCİLERE ÇAĞRISI:

TOK 2017’NİN SANAYİCİLERE ÇAĞRISI:

ELBİRLİĞİYLE, İŞBİRLİĞİYLE, KATILIMLA ZİRVEYE!Bu yıl 19. kez düzenlenecek olan “Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK”, 21–23 Eylül 2017 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Yerleşkesi’nde yapılacak.
Yaklaşık 60 yıl önce, Mayıs 1958'de kurulan ve Türkiye’mizin en kıdemli, en saygın meslekî oluşumlarından Otomatik Kontrol Türk Millî Komitesi’nin en önemli faaliyeti olan TOK toplantılarına üniversitelerden, kamu kuruluşu ve özel sektörden araştırmacılar ve yöneticiler katılıyor. (Bildirilerinizi 3 Temmuz 2017’yekadar gönderebilirsiniz!)
Türkiye’nin en prestijli ve dikkate değer etkinliklerinden biri olan TOK, ayrıca uluslararası niteliği ile de dikkate değer özellikte. Örneğin bu yıl akademik sunum yapacaklardan biri, Stuttgart Üniversitesi’nin (Almanya) Sistem Teorisi ve Otomatik Kontrol Enstitüsü-Mekanik Mühendisliği Departmanı Öğretim Üyesi Prof. Frank Allgöwer. “Geleceğin Akıllı Üretimi İçin Ağ Tabanlı Ve Optimizasyon Tabanlı Kontrol” başlıklı sunumunda Prof. Frank Allgöwer, genel olarak Günümüzdeki Üretim Endüstrileri’ni anlatacak. Prof. Frank Allgöwer’e göre; Almanya'da Endüstri 4.O şeklinde terim haline getirilmiş olan geleceğin akıllı fabrika vizyonuyla, Siber-Fiziksel Sistemler ve Nesnelerin ve Servislerin İnterneti paradigmalarına dayanarak temel ve yeni bir yönlenme yaşanıyor. Bugünlerde, üretim zincirinin tüm aşamalarının; tümleşik veri işleme, iletişim ve network yetenekleriyle donanmış; enerji ve kaynak açısından verimli, tehlikesiz ve güvenli üretim süreçleri amacına yönelik olarak optimal yönde etkileşmeleri bekleniyor. Merkezî olmayan optimal karar üretme ve networkle birbirine bağlanmış ayrı kısımlar arasında uygun iletişimin olması kanalıyla, gelecekte tüm üretim sürecinin optimal şekilde işlemesi söz konusu. Dolayısıyla bu sunumda, otomatik kontrol alanı açısından Endüstri 4.0'ın zorlukları ve imkanları tartışılacak. Özellikle 4. Endüstri Devrimi için ağ tabanlı ve optimizasyon bazlı kontrolün olası etkilerini araştırılacak ve kontrol alanındaki bazı yeni gelişmelerin, bilhassa dağıtımlı ekonomik model tahmini kontrolüyle ilgili olanların, yeni Endüsti 4.0 ortamına potansiyel etki sahibi olmaya biçilmiş kaftan olduğunu savunulacak.
TOK 2017’nin bir diğer uluslararası konuğu, Bologna Üniversitesi (İtalya) Kompleks Otomatize Sistemler üzerine Araştırma Merkezi-Elektrik, Elektronik ve Enformatik Mühendisliği Departmanı’ndan Prof. Lorenzo Marconi. “Doğrusal Olmayan Dayanıklı Düzenleme: Çok Değişkenli Sistemlerin Zorlukları” başlıklı sunumunda Prof. Lorenzo Marconi, doğrusal olmayan sistemler için çıktı düzenlemesi problemiyle ilgili konuşacak. Konuşmanın ilk bölümünde, doğrusal olmayan sistemler için dahili model-bazlı düzenleyicilerin dizaynını yönlendiren temel kavramları ve araçları tanıtılacak. Son 10 yılın literatüründeki tek-girişli tek-hatalı sistemlerle ilgili sunulmuş başlıca sonuçları, yüksek verim tabanlı methodlara ve yakın zamanda teşhise bağlı yeni öne sürülmüş yaklaşımlara özel bir önem vererek gözden geçirilecek. Ardından, konuşmanın ikinci kısmında, sorudaki probleme çok değişkenli sistemler açısından yaklaşılacak. Temel amaç, ilk bölümde incelenen sonuçları kolayca genişletmeyi önleyen başlıca engelleri ve neden doğrusal çok değişkenli sistemler için geçerli olan tasarım ilkelerinin direkt doğrusal olmayan benzeri olmadığını göstermek. Doğrusal olmayan sistemlerin özel kategorileri için dayanıklı çok değişkenli çıktı düzenlemesinin ön sonuçları böylelikle sunulacak.
 
Hiç kuşkusuz, alanındaki son gelişmeleri aktaran tanınmış çağrılı konuşmacıları, teorik ve uygulamalı sahalara dengeli olarak dağıtılmış teknik oturumları ile TOK toplantıları her zaman, sanayi ve üniversitenin yetkin katılımcılarıyla, ilham verici özel oturumlarıyla, sergi ve poster sunumlarıyla, sürpriz ödülleri ve cazip sosyal programları ile çok yararlı, kaynaştırıcı ve keyifli bir buluşma ortamı olmuştur.
 Ancak Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK 2017’nin bu yıl özel bir çağrısı var: TOK buluşması için her şeyden önce nitelik ve nicelik olarak yüksek bir katılım ve etkin işbirlikleri gerekmektedir. Bugün TOK 2017’nin en iyi şekilde düzenlenmesi için, sanayici ve endüstri paydaşlarının katkısı daha da önem kazanmıştır.
Bu nedenle TOK 2017, akademik kongreye paralel oturumlar ve sunumlar da ekleyerek, etkinliğin daha geniş kitlelere tanıtılması, çok daha verimli bir kongrenin gerçekleşmesi ve geleceğe yönelik sağlam adımların atılması için, endüstriden daha yüksek katılım ve sponsorluk ile her düzeyde destek beklemektedir.
Böylece, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK 2017 çerçevesinde, Türkiye Sanayisi için yeni bir zirvenin gerçekleşmesi mümkün olacaktır.
TOK’17 Toplantısı’na katkı veren sponsorların 250-300 ilgili ziyaretçi ve katılımcının bizzat uğrayabileceği Davutpaşa Kongre Merkezi sergi alanında stand açmaları, ürün ve projelerini sergilemeleri sağlanacaktır. Ayrıca bu değerli kurumların isim ve logoları site, broşür ve afişlerinde yer alacak, TOK 2017 çağrısının gönderildiği 5,000 civarındaki ilgilinin dikkatlerine arz edilecektir.
Bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi, bir asrı aşan mühendislik eğitimi tecrübesiyle, güçlü kadrosu, zengin altyapısı ve araştırma gruplarıyla, Teknopark ve Sosyal İnovasyon Merkezi’yle, kamuda ve özel sektörde çok çeşitli mühendislik alanlarında ve önemli mevkilerde yetkin mezunlarıyla, TOK'17 Toplantısı’na ve bu kapsamda yer alacak sergi, panel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapıyor. (Detaylı bilgiye tok2017.yildiz.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)
Dolayısıyla şimdi sıra bizde: Şimdi, TOK 2017 için hepimizin harekete geçme zamanı!
 
Davetli Konuşmacılar
 
 
 

Prof. Frank Allgöwer

Institute for Systems Theory and Automatic Control 
Department of Mechanical Engineering 

University of Stuttgart, Germany
 
 
 
 

Prof. Lorenzo Marconi

Center for Research on Complex Automated Systems (CASY) 
Department of Electrical, Electronic and Information Engineering (DEI) 

University of Bologna, Italy
 
 

 

Öne Çıkanlar

Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.