Rockwell Automation, The Connected Enterprise ile farklılık yaratıyor

 4. Sanayi devrimine girerken, Avrupa ülkeleri farklı evrelerdeler. Roland Berger Strateji Danışmanlığı’nca hazırlanan RB Endüstri 4.0 Avrupa’nın Hazırlık Endeksi’nin bulgularına göre; Birleşik Krallık, Fransa, Danimarka, Belçika ve Hollanda yüksek potansiyel sahibi olarak görülüyor. Almanya, Avusturya, İsveç ve İrlanda ise en önde yer alıyor. 

 
 
Dördüncü endüstri devriminin siyasi, iktisadi ve uygulamadaki sonuçları Hanley Otomasyon tarafından yakın zamanda İrlanda’da organize edilen İmalat 4.0 etkinliğinde önde giden operasyonel ve bilgi teknolojileri düşünürlerince tartışıldı. 
Başbakan Enda Kenny, sanayi temsilcilerinden Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan fırsatlardan İrlandalı girişimcilerin faydalanmasına yardımcı olabilecek devletin alabileceği “en önemli üç karar” önerisi yapmalarını istedi. 
 
Akıllı imalat teknolojilerinin ve yaklaşımlarının imalatçıların Endüstri 4.0 potansiyel fırsatlarından nasıl faydalanacakları üzerine tartışmalar dünya çapında yürütülürken, Rockwell Automation kendi devam eden yolculuğuna kayda değer bir adım daha attı. Rockwell Automation küresel imalatçıları anlıyor, çünkü bu aşamadan kendisi de geçti ve müşterilerinin tek başına Akıllı İmalat ve Endüstri 4.0’ın prensiplerini hayata geçirme çabalarını desteklemeye devam ediyor.
 
Rockwell Automation, Connected Enterprise’ın işletme değerini hızla arttırmak ve küresel imalat tesislerini daha iyi birbirine bağlamak için birkaç yıl önce firma çapında bir stratejiyi, onlarca yıldır süre gelen daha iyi karar almak için üretim verilerini elde etme kararlılığı dolayısıyla, uygulamaya koydu.
 
İmalata bu yeni yaklaşım Asya’dan Kuzey Amerika ve Avrupa’ya dokuz noktada gerçekleşen standardize, küresel bir bilgi sistemini içeriyor. Rockwell Automation, Connected Enterprise sistemini tüm kendi tesislerinde genişletecek ve 2016 itibariyle imalat tesislerinin yüzde 95’ine yaymış olacak. Bilgi Teknolojisi (IT) ile Operasyonel Teknoloji (OT) arasındaki ve firma çapında tesisin zemin katından gelen bilgiyi entegre ederek, Rockwell Automation kendi şirketini, tesisini, tedarik ağı performansını ve iş çevikliğini optimize etti. 
Monterrey, Meksika’daki kurulmakta olan iki tesisinin inşaası sırasında, tesis düzeyi ağı ile kurum ağı arasındaki iletişimi entegre edecek kapsamlı bir MES (Manufacturing Execution System) uygulaması tasarlanıp genişletildi. Yeni sistemi tüm belli başlı Rockwell Automation imalat tesislerinde kullanılabilen bir dizi uygulama oluşturuyor. Bir yandan etkin ve kesin bir KPI (Key Performance Indicator) ölçümü sağlarken, farklı bölge ve ürün gruplarına yayılabilecek ortak bir imalat platformu sunuyor. 
İlk yaygınlaştırma; Twinsburg, Ohio’daki (ABD) var olan bir tesise ilk kurulumun ardından yapıldı. Tesis geniş bir yelpazede farklı kompleks ürünler, yılda yaklaşık 2,500 farklı ürün imal ediyor ve bu yüzden çalışanların verimliliğinin maksimize edebilmesi için daha bilgilendirilmiş şekilde karar alınmasını sağlamak amacıyla tesisin zemin katından gelen daha iyi bilgiye ihtiyacı var. 
Beklenen çıktıya göre performans ve ölçütlerin gerçek zamanlı gösterimi yöneticilere başarının ölçümü için daha etkin bir yol sağladı. Kalite açısından, sistem sorunları tespit ediyor ve anında geri bildirim sağlıyor ki bu da hızlı bir şekilde yöneticilerin ve çalışanların sorunlara eğilmelerine ve bir üst kademeye geri bildirim yapmalarına imkân sağlıyor. 
 
Bireyler iş birliği yapmaya devam ederek tüm departmanlardan bilginin paylaşılmasını sağlıyorlar. İşlemler müşteriler için kalitenin daha iyi yönetilmesi amacıyla yalın üretime odaklanıyor. Bulut, mobil ve big data teknolojilerini etkin bir şeklinde kullanarak Rockwell Automation üretim stratejisini iyileştirmeye devam ediyorlar. 
 
Planın hayata geçirilmesinden beş yıl sonra, firma büyümeye devam edecek bir başarıya şahit oldu. Bu başarıya daha iyi bilgi ile mümkün hale gelmiş olan daha iyi ve hızlı karar alma sayesinde azalmış stok, zamanında teslimde yüzde 80’lerden yüzde 96’ya varan bir artış, ilerlemiş müşteri hizmeti kalitesi ve yıllık verimlilikte yüzde 4 ile 5 arasında bir artış dâhildir. 
 

Ürünler

Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.