Pnömatik silindir seçiminde işletme ortamı, güvenilirlik ve çalışma süresi açısından çok önem taşımaktadır

 PARKER / www.parker.com/tr

 
 
Kabul edilebilir bir derecede güvenilirliğin istendiği ve maliyetli hizmet dışı sürelerinin azaltılmasının hedeflendiği durumlarda bir pnömatik silindirin seçiminde doğru tercihlerin yapılması ve işletme ortamının tüm yönlerinin dikkate alınması son derece önemlidir.
 
Standart bir pnömatik silindiri, bir piston çubuğu rulmanı ve kazıyıcı contaların yanı sıra bir uç kapağı, silindir, piston, piston çubuğu ve ön kalkan duvardan oluşur. Bunların genel tasarımı ISO standartlarına uyar ve çok sayıda zorlu sektörde ve fabrika otomasyon uygulamasında pek çok farklı performans gereksinimlerini karşılamaları amaçlanır. 
 
Alüminyum, ağırlığı hafif tutarken gerekli dayanımı sağlamak için tipik olarak silindir ve uç kapaklarda kullanılırken, krom kaplamalı çelik veya paslanmaz çelik ise piston çubuğu için kullanılır. 
 
Bir pnömatik silindir seçiminde iki ana konu dikkate alınmalıdır. Öncelikle fiili işletim performansı ve parametreleri, ikinci olarak işletme ortamı. Her ikisinin de etkili bir şekilde dikkate alınması belirli bir uygulama için en ideal seçimin yapılmasını sağlayacaktır. Önce işletme performansı gereksinimleri dikkate alınarak tasarım mühendisinin mevcut hava basıncı ve arzu edilen hız ve silindir gücü dahil bazı temel uygulama bilgilerini toplaması gerekecektir. 
 
Dikkate alınması gereken ek faktörler arasında maksimum teorik kuvvet yer almaktadır. Piston çubuğu üzerindeki sürtünme ve potansiyel yanal yükler gibi ve piston seyrinin sonundaki frenleme etkileri gibi etkileri dikkate almak için bu değer gereken temel kuvvetten %50-100 daha yüksek olmalıdır. Silindir üreticilerinin spesifikasyonları genelde bu değerleri veya bunların kolayca hesaplanabilmesini sağlayan yönlendirmeyi içerir.
 
İlk aşama tamamlandıktan sonra çevresel faktörler dikkate alınmalıdır; bazen bir pnömatik silindir seçilirken bunlar göz ardı edilebilmektedir. Tasarım mühendisleri işletmeyi optimize etmeyi ve kullanım ömrü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmayı istiyorsa bunlar önemlidir. Bu faktörler ortam sıcaklığı, titreşim ve işletme malzemelerini / kimyasalları ve bulunan diğer akışkanları veya maddeleri içerebilir
 
Standart bir silindir için temel performans özellikleri genelde -20°C ile 80°C arasındaki bir işletme sıcaklık aralığı için belirtilir, ancak bazen bu sınırların ötesinde daha da zorlu uygulamalar bulunur. Sonuç olarak bazı pnömatik silindir üreticileri, özel daha yüksek performanslı yağlayıcıların ve özel yalıtım malzemelerinin yardımıyla -40°C’ye varan son derece düşük ortamlarda veya 150°C’ye varan çok yüksek sıcaklardaki uygulamalara değinen özel ürün türevleri üretebilirler.
 
İşletme ortamının diğer yönleri bir uygulamadan diğerine son derece farklılık gösterebilir ve nihai bir ürün seçimi yapılmadan önce dikkate alınmalıdır. Örneğin kuru, ‘aşındırmayan’ bir ortamda yüzeyleri korunmayan bir silindir kullanılabilir; bu tür ortamlarda bir krom çelik piston çubuk normalde yeterli olacaktır. Bunun aksine tuz spreyi riski bulunabilen nemli işletim ortamlarında tüm harici silindir yüzeylerinin kapsanması ve piston çubuğun paslanmaz çelikten yapılması gerekecektir.
 
Donanımın potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanıldığı durumlarda veya pnömatik silindirin özel belgelendirmesinin gerektiği gıda ve içecek üretimine yönelik uygulamalarda ve bakterilerin biriktiği noktaların miktarının azaltılmasını gerektiren özel ‘temiz’ tasarım özelliklerinin gerektiği ATEX sınıflandırmalı ortamlar gibi ek özel işletme ortamları bulunmaktadır. 
 
Gıda üretim ortamlarındaki başka bir zorlayıcı durum, çalışma alanının statik ve dinamik conta ve sızdırmazlık elemanlarına zarar verebilecek şekilde sıkça yıkanmasıdır. Sonuç olarak mühendisler kendinden yağlanan ve böylece kuru çalışmak için tasarlanan bir silindir seçmelidir. 
 
Diğer uygulamalarda piston çubuk üzerindeki tortular sorunlara yol açabilir; örneğin gıda donanımlarındaki şeker kalıntıları veya reçineler, asfaltlar ve hatta başka uygulamalarda çimento. Bu sorunu hafifletmeye yönelik seçenekler arasında plastik yerine metal sıyırıcı bileziklerinin monte edilmesi veya kalıntıyı silindir tertibatına zarar vermeden önce gidermek için kauçuk piston çubuğu salmastralarının kullanılması gibi seçenekler bulunmaktadır.
 
Pnömatik silindirlerin çeşitli zorlukları, çalıştırılmaları gereken sektörler kadar fazla sayıdadır. Bakım veya onarım amacıyla hizmet dışı kaldıkları süreler maliyete ve üretim kaybına yol açmaktadır ve rutin bakım dışındaki her türlü hizmet dışı kalma durumu önlenmelidir. Dolayısıyla, işletme gereksinimlerine ve baskın çevresel etmenlerle dayanarak seçimin yapılmasına en başından itibaren büyük bir özen gösterilmelidir.
 

Ürünler

Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.