Parker Hannifin temiz ve verimli motorlar için eksiksiz bir solenoid valf serisi sunuyor

 Parker Hannifin temiz ve verimli motorlar için eksiksiz bir solenoid valf serisi sunuyor

Hareket ve kontrol teknolojileri alanında küresel lider olan Parker Hannifin, taşıt motorlarına yönelik solenoid valf serisini Euro 6 çevre standartlarını karşılayacak şekilde geliştirdi. Şirketin Akışkan Kontrolü Bölümü, emisyonun, özellikle azot oksitlerin (NOx) ve parçacıklı maddenin (PM) azaltılmasına, motor ve yakıt yönetiminin geliştirilmesine ve alternatif yakıt sistemlerinin (CNG / LNG) kontrolüne katkıda bulunan bir dizi valf oluşturdu.

Emisyon azaltımı (EURO 6 / Tier 4f)
Parçacıklı Madde (PM) ve NOx emisyon seviyelerinin azaltılması otomotiv ve taşımacılık sektörü için sürekli bir zorluk. Motor çevresinde veya egzoz sisteminde kullanılan Parker solenoid valfleri, kirletici emisyonların azaltılmasına yönelik güçlü bir çözüm sunuyor. Parker solenoid valfleri, Egzoz Gazı Dolaşımını sağlayan bir aktüatörü yönetiyor, parçacık filtresinin dizel giriş kısmında enjeksiyonu gerçekleştirerek sıcaklığı 650°C’ya kadar yükseltip parçacıkları nötralize ediyor ve AdBlue® dozlaması ile soğutucu sıvı akışının kontrolü için hava basıncını yönetiyor. Böylece egzoz gazıyla karıştığında NOx emisyonlarını azaltan AdBlue sıvısı ısınıyor.

Motor Yönetimi
Motor enerji dengesi de önemli bir endişe kaynağı. Parker valfleri aracın hız kaybını optimize ediyor ve yakıt beslemesini sağlayarak kapalı olduğu durumda motoru boşaltıyor.

Motoru yavaşlatmak için egzoz valflerinin açılış ve kapanış döngüsünü yöneten solenoid valf çözümleri yanında daha iyi hız azaltma için egzoza yakın bir aktüatörü yöneten ve aracın üzerindeki geleneksel frenleme bileşenlerinden tasarruf sağlıayan oransal kontrol valfleri de bulunmaktadır.

Alternatif yakıt yönetimi
Yeni Parker valfleri CO2 emisyonunu azaltarak uluslararası çevre standartlarını karşılamak için en yeni teknolojiyi bir araya getiriyor. Solenoid valfler, yüksek veya düşük basınçlarda CNG ve LNG beslemesini güvenli bir şekilde kapatabiliyor. Ayrıca, kaliteli tasarım ve ECE-R110 gibi standartlara uyum sayesinde güvenlik özellikleri garantileniyor. Termostatik valf, gazı doğru sıcaklığa getirmek için mükemmel. Basınç regülatörü gazı doğru basınçta motora besliyor ve atık çıkış valfi aşırı turbo basıncını saptırarak motoru ve turboşarjı koruyor.

Parker Hannifin’in Akışkan Kontrolü Bölümü, hareket, akış ve basıncı kontrol eden solenoid valfler alanında dünya lideri. Ürün serisi Gold Ring™, Skinner Valve™, Sinclair Collins®, Lucifer™ ve Jackes Evans™ ürünlerinden oluşuyor.

Ürünler

Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.