MADENCİLİK SEKTÖRÜ İNİŞTE!

 MADENCİLİK SEKTÖRÜ İNİŞTE!

Bu başlığı atmamızın nedeni, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin sitesinde yer alan “Maden Sektör Görünümü” raporunun ilk cümlesi. Rapor, şöyle başlıyor:
 
“2014 yılında 157,6 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,9 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %7,7 azalışla 4,6 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.”
 
 Raporun devamına bakalım:
“2014 yılında en fazla ihraç edilen maden ürün grupları arasında Doğal Taşlar 7,3 milyon ton ve 2,12 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, bu ürün grubunu, 4,5 milyon ton ve 1,39 milyar dolar ile Metalik Cevherler, 9 milyon ton ve 850 milyon dolarla Endüstriyel Mineraller, 143 bin ton ve 264 milyon dolarla Ferro Alyajlar ile diğer ürünlerin ihracatı takip etmektedir.
 Bu dönemde,  ham, kabaca yontulmuş veya blok mermer-traverten 4,92 milyon ton ve 977,8 milyon dolarla 2014 yılında toplam maden ihracatımız içinde en fazla ihraç edilen ürün olurken, işlenmiş mermer 1,54 milyon ton ve 799,3 milyon dolarla ikinci, Bakır Cevherleri 342,3 bin ton ve 370 milyon dolarla üçüncü, Krom Cevherleri 1,41 milyon ton ve 342,2 milyon dolarla dördüncü, İşlenmiş Traverten 522 bin ton ve 273,9 milyon dolarla beşinci ve  Tabi Boratlar ve Konsantreleri 841 bin ton ve 266,4 milyon dolarla altıncı sırada yer almıştır.
 
Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Tayvan, Güney Kore gibi ülkelerin yer aldığı Diğer Asya ülkeleri 2,17 milyar dolarla 2014 yılında maden ihracatımızın en fazla yapıldığı ülke grupları arasında ilk sırada yer alırken, bu ülkelere yönelik ihracatımızda 2013 yılının eş dönemine göre değerde %20,81 oranında bir azalış kaydedilmiştir.
Avrupa Birliği ülkeleri 985 milyon dolarla ikinci (,64 artış), Kuzey Amerika ülkeleri 485 milyon dolarla üçüncü (%9,9 artış), Yakın Orta Doğu Asya 458 milyon dolarla (%7,3 artış) dördüncü, Diğer Avrupa ülkeleri 268 milyon dolarla (%2,7 azalış) beşinci sırada yer almışlardır.
2014 yılında sektör ihracatının gerçekleştirildiği önemli ülkeler arasında, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) 1,81 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, bu ülkeye olan ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine oranla %26,53 oranında azalış kaydedilmiştir.
ÇHC’yi sırasıyla, 428 milyon dolarla ABD (,9 artış), 142 milyon dolarla Belçika (,06 artış) , 133 milyon dolarla İtalya (%9,08 artış) ve 130 milyon dolarla Irak (%4,44 azalış)  takip etmiştir.
 
ÜRÜN BAZINDA İNCELEME
DOĞAL TAŞ: Sektör ihracatı içerisinde 2014 yılında %45,9 ile en büyük payı alan Mermer-traverten ham, kabaca yontulmuş veya blok ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda ,48, değerde de ,9 oranında azalış göstererek, 4,9 milyon ton karşılığı 977,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mermer-traverten ham, kabaca yontulmuş veya blok ihracatının en fazla yapıldığı ülkeler arasında ÇHC 826 milyon dolarla (,58 azalış) ilk sırada yer almış, bu ülkeyi 51 milyon dolarla Hindistan (%20,8 artış) ve 19,6 milyon dolarla Tayvan (%1,96 azalış ) takip etmiştir.
Söz konusu dönemde, %37,5’lik payı ile sektör ihracatı içerisinde ikinci büyük grubu ile İşlenmiş Mermer ihracatı ise miktarda %2,28 azalış ve değerde %5,03 artış göstererek 1,53 milyon ton karşılığı 799,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu ürün grubunda ihracat sıralamasında ABD birinci (196 milyon dolar, ,58 artış), Suudi Arabistan ikinci (101 milyon dolar, ,54 artış) ve Irak üçüncü (93 milyon dolar, ,06 azalış) olarak yer almaktadır.
İşlenmiş Traverten ihracatımız 2014 yılında, 522 bin ton karşılığı 273 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ürün ihracatında bir önceki yıl aynı dönemine göre, miktarda %5,69 ve değerde %4,88 oranında artış kaydedilmiştir. 117,3 milyon dolarla bu ürün grubunun en önemli pazarı durumundaki Amerika Birleşik Devletleri’nin ithalatı, miktarda %0,54 artarken değerde %2,97 oranında azalmıştır. Söz konusu ülkeyi 31,6 milyon dolarla Fransa ve 17,4 milyon dolarla Avustralya takip etmektedir.
2014 yılında ihracatı yapılan diğer önemli doğal taş ürün grupları “Tabi Taşlardan Karo, Ranül, Parça ve Tozları, İnşaata Elverişli Diğer İşlenmiş Taşlar ile Ham Kabaca Yontulmuş veya Blok Granit” olmuştur.
 
BAKIR CEVHERİ: Bakır Cevheri ihracatımız, 2014 yılında bin önceki yıla oranla miktarda %20,19 değerde ise %27,24 oranında azalarak , 342 bin ton karşılığı 370 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Bakır Cevheri ihracatımızda ÇHC 219 milyon dolarla (%45,2 azalış) ilk sırada yer alırken, bu ülkenin ardından 64,8 milyon dolarla Bulgaristan (%21,17 azalış) ve 22,4 milyon dolarla Filipinler  gelmektedir.
 
KROM CEVHERİ: 2014 yılında Krom Cevheri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda %30,28, değerde ise %24,01 oranında düşüş ile 1,4 milyon ton karşılığı, 342 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
 
Krom Cevheri ihracatımızda en büyük paya sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatımız miktarda %41,6 değerde de %35,32 oranında azalarak 1.09 milyon ton karşılığı 271,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Krom cevheri ihracatımızda diğer önemli ülkeler sırasıyla İsveç, Belçika ve Umman’dır.
 
ÇİNKO CEVHERİ: 2014 yılında Çinko Cevheri ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda %7,76 ve değerde ,90 oranında artışla, 420 bin ton karşılığı 236,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
 
Çinko Cevheri ihracatımızda Belçika 104 milyon dolarla (,34 artış) ilk sırada yer alırken, bu ülkenin ardından 30,6 milyon dolarla (%34,4 azalış) ÇHC ve 23,8 milyon dolarla (6,5 artış) İspanya gelmektedir.
 
TABİİ BORATLAR ve KONSANTRELERİ: Tabii Boratlar ve Konsantreleri ihracatımız, 2014 yılında bir önceki yıla oranla miktarda ,58 değerde de ,79 oranında artarak 841 bin ton karşılığı 266,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
 
Çin Halk Cumhuriyeti, 118 milyon dolarla (%8,48 artış) ilk sırada, Amerika Birleşik Devletleri 41 milyon dolarla ikinci (%32,3 artış), Tayvan 18,7 milyon dolarla (%3,38 artış) üçüncü sırada yer almışlardır.
 
KURŞUN CEVHERLERİ: Kurşun Cevheri ihracatımız, 2014 yılında bir önceki yıla göre miktarda ,85 değerde ise %28,45 oranında azalış kaydederek, 103 bin ton karşılığı 142,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Sektörün en önemli pazarı durumundaki ÇHC’ye 97 milyon dolar (%35,34 azalış),Hindistan’a 20 milyon dolar (9 artış) ve Almanya’ya 12 milyon dolar (%51 artış) ihracat gerçekleşmiştir.
 
FELDSPAT: Feldspat ihracatımız, 2014 yılında 4,6 milyon ton karşılığı 156,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşerek, bir önceki yıla göre miktarda ,69 değerde de %9,47 oranında artış göstermiştir.
İtalya, değerde %0,26 artış ve 57,9 milyon dolar ile 2014 yılında Feldspat ihracatı gerçekleştirdiğimiz en önemli ülke olurken, İspanya’ya 26,9 milyon dolar (,3 artış), Rusya Federasyonu’na 14,7 milyon dolar (%4,45 artış) değerinde feldspat ihracatı yapılmıştır.
 
FERROKROM: Ferrokrom ihracatımız 2014 yılında, bir önceki yıla göre miktarda %1,9 oranında azalış ve değerde ,08 oranında artışla 102 bin ton karşılığı 151,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
 
Hollanda 49,4 milyon dolar (%41 artış), A.B.D. 35,4 milyon dolar (%8,9 artış), İtalya 13,4 milyon dolar (%40 artış) ile ferrokrom ihracatımızın yapıldığı önde gelen ülkeler olurken Belçika, İsveç ve Japonya diğer önemli pazarlarımız olmuştur.
 
MANYEZİT: Manyezit ihracatımız, 2014 yılında miktarda %1,01 artış değerde ise %2,32 oranında azalış kaydederek, 303 bin ton karşılığı 101 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Sektörün en önemli pazarı durumundaki Avusturya’ya 44,5 milyon dolar (,2 azalış), Almanya’ya 11,5 milyon dolar (%9,6 artış) ve İrlanda’ya 7,5 milyon dolar (%22,4 artış) ihracat gerçekleşmiştir.
 
ALÇI TAŞI, ALÇILAR: 2014 yılında Alçı Taşı ihracatımız, bir önceki yıla göre miktarda %7,23, değerde ise ,90 oranında azalışla, 847 bin ton karşılığı 71,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Rusya Federasyonu 20,5 milyon dolar (%20,72 azalış), Nijerya 9 milyon dolar (%24 artış), Mersin Serbest Bölge 8,5 milyon dolar (%21,5 azalış) alçı taşı ihracatımızın yapıldığı önde gelen ülke ve bölgeler olmuştur.
 
KUVARS, KUVARZİT: 2014 yılında kuvars kuvarzit ihracatımız, bir önceki yıla göre miktarda ,06 değerde de %20,24 oranında artışla, 465 bin ton karşılığı 62,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
 
İsrail 21,2 milyon dolar (%25,9 artış), İspanya 9,7 milyon dolar (%0,7 azalış), Vietnam. 6,7 milyon dolar (3 artış) ile kuvars kuvarzit ihracatımızın yapıldığı önde gelen ülkeler olmuştur.

Öne Çıkanlar

Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.