İnsan-Robot İşbirliği El ele Gripper

 SCHUNK / us.schunk.com

 
İnsan-robot işbirliği için akıllı ve güvenli tutuculara ihtiyaç vardır. Teknolojik çalışmalarda SCHUNK, bugün artık mümkün olması gereken, minimum standartların tamamını sağlama kriterini  ortaya koyan  HRC-uyumlu aktivatörler için neyin önemli olduğunu göstermektedir.
 
 
Daha da fazlası, SCHUNK Co-act Gripper JL1 ile gripper teknolojisi uzmanları gelecekte HRC gripperlar için yeni bir kulvar planlamaktadırlar.
SCHUNK yaklaşık 2 yıl once dünyanın ilk sertifikalı güvenli tutucu sistemini sunduğunda, talaşlı imalat ve tutucu sistemlerinin rekabetçi liderinin bu başarıyı geliştireceği  bekleniyordu. O dönemde, SCHUNK Otomasyon Sistemleri Bölüm Direktörü, Ralf Steinmann, insan ve robotların şuan ki ‘bariyersiz’ işbirliğini , geleceğin devamlılığını hedefleyen bir fotoğraf olarak tanımlamıştır. Yalnızca 24 ay sonra, geliştirme mühendisleri , bu  inovatif  yüksek teknolojili  SCHUNK Co-act Gripper ile ilgili teknolojik çalışmalarını sürdürerek gripperların potansiyelini yükseltmiştir.
 
Bu durum ile, SCHUNK modüler gripper sisteminin başarı prensibi doğrulanmıştır. Kullanıcıların, özel çözümlere yüksek maliyetli mühendislik çalışmalarına gerek olmadan ulaşabiliyor olması gerekir. Kullanıcılar, farklı makina alanlarındaki hizmetleri, pnömatik modüllerde yıllardır olduğu gibi yapabiliyor olmasını bekliyor. Alanının lideri SCHUNK PGN-Plus gibi kanıtlanmış komponentler, sürekli olarak teknolojik gelişmelere daha çok konu olmaktadır. Piyasaya yeni sürülen SCHUNK PGN-plus, patentli çoklu dişli yatağının yük taşıyıcı altı parallel yatağının ölçüleri genişletilerek daha uzun parmak kullanımına ve en yüksek momentlerde dahi kullanıma uygundur. Daha da ötesi, çoklu dişli yatak içerisindeki yağ hazneleri ile sağlanan sürekli yağlama, gripperin normal ve temiz şartlar altında bakıma ihtiyaç duymamasını ve uzun ömürlü olmasını sağlar.  
Ayrıca, tahrik pistonunun genişletilmiş yüzeyi ile gripperin kuvveti arttırılırmıştır.
 
Ek olarak, SCHUNK pnömatik tahrikli mükemmel ürün gamına elektrikli ürünleri de dahil ederek mekatronik tutucu sistemleri dünyasında da yerini almıştır.
 
Yüksek Güvenlik Konseptleri 
İnsanların ve robotların üretimdeki iletişimi yakınlaştıkça, örneğin operatör, sorunlu bir bileşeni almak , parça besleme konveyörlerini yüklemek ya da hataları düzeltmek için çalışan ekipmana girdiğinde güvenli Schunk tutucuları  SCHUNK ECM kontrolörlü ve SCHUNK ECS ile SCHNUK güvenlik gripping sistemi EGN ve EZN güvenlik modülü SLS, SOS ve STO fonksiyonlarını aktif hale getirir. Güvenlik matları, kapı şalterleri, ışık perdeleri yada 3d kameralar ile birlikte yapılan alan görüntüleme ile , insan/robot iletişimi çok yakın olduğunda, operasyonu tüm üretim sürecini durdurmadan, yüksek koruma alanlarını belirlemek mümkündür. Bunun yerine, hangi koruma alanının active olduğuna bağlı olarak, gripperlar ya güvenli bir hızda limitlenir yada güvenli operasyonel durdurma moduna getirilir.  
 
Güvenli operasyonel durma modunda gripperlar sürekli olarak güç ile desteklenir, dolayısıyla mekanik gripping kuvveti olmasa dahi tutulan parçalar güvenli kalır. Güvenli alan ortaya çıkartıldığında, gripperlar gecikme olmadan ve sistemi tekrar başlatmaya gerek kalmadan  direkt olarak düzgün operasyon moda geri döner.
 
Tam otomasyonlu üretim  yada montaj hatlarının  belli şartlarda yalnızca ekonomik olarak mümkün olduğu durumlarda, yada insane gücün  üretim için zaruri olduğu durumlarda, alt prosesler insan ve robotlar için ayrılır ve bölümlendirilir. Bu gibi durumlarda, otonom cobotlar, yani işçinin üretim alanında her an ulaşabildiği robotlar, ergonomik olarak biçimsiz yada kısmen monoton olan işleri yapabilmektedir.
 
Akıllı kaldırma yada taşıma yardımları, insanlar üzerindeki fiziksel çabayı azaltır ve üretim hattında yüksek verim sağlar. Full otomasyona kıyasla, insanlarve robotlar için boşluk gereklilikleri hand-in-hand çalışması ile azalır ve üretim bu sayede daha esnek hale getirilir. SCHUNK uzmanlarına gore, özellikle  montaj uygulamalarında robot tahsis edilmiş sistemler gelecekte hızla artacaktır.
 
SCHUNK Co-act Gripplerları iletişimi ve etkileşimi kolaylaştırıyor
İnsan ve robotlar ne kadar yakın çalışırsa, güvenlik ihtiyaçları aynı oranda artmaktadır. En düşük kademede, farklı işleme parçalarında, DIN EN ISO 12100 DIN EN ISO 13849’ye bağlı risk değerlendirmesi ve DIN EN ISO 13849 ‘ye bağlı  fonksiyonel güvenlik alanına ait makina güvenlik sertifikasyonu yeterlidir, DIN EN ISO 10218-1/-2 ve DIN EN ISO/TS 15066 koruma kuralları, insan/robot işbirliği için ilave olarak dikkate alınmak zorundadır. Bu tam olarak SCHUNK Co-act Gripper ailesinin var olma sebebidir. En temel seviyelerde dahi, SCHUNK Co-act Gripperları, gelecekteki güvenli insan-robot işbirliği için gerekli en kritik  3 ihtiyacı karşılamaktadır, amaçlarıyla öngörülen; bir cismin sıkma kuvvetini kaybetmez, her zaman insan ile olan iletişimi algılar ve sıkma sırasında zarar vermez. Çeşitli sensörlerin yardımı ile, sıkma işlemi gerçek zamanda ayarlanır. Çeşitli ‘hisler’ kaydetmek, değerlendirmek ve duruma bağlı iletişim sağlamak,çevresel ve operasyonel şartlar için kullanılmaktadır. Böylelikle, gelecekte, SCHUNK Co-act gripper ları  süreç ile ilgili tüm datayı control ve üretim sistemlerine gönderebilecektir. Odak, dataların düzenli bir şekilde aktarımı ,  süreç optimizasyonu ve sürekli dokümantasyon üzerine olacaktır. SCHUNK’u ayırt edici özelliği: Co-act serisinin modülleri üretici ile bağımsız  olarak dizayn edilmiştir ve ilgili tüm HRC robotlarında kullanılabilmektedir.
 
SCHUNK Co-act gripper ları JL1 gelişmenin olduğu yerde . Bu gripper, insanlar ile direkt olarak iletişim sağlayabilen ilk akıllı gripperdır. SCHUNK, Jens Lehmann ‘ı, teknolojiyi taşıyan ismi olarak, marka elçisi seçmiştir.  Dünya sınıfındaki kaleci, güvenli, hassas kavrama  ve benzersiz tutuşu ile ünlenmiştir.
 
JL1’in karakteristik 5 özelliği: ilk olarak, farklı sıkma kuvveti ve eş zamanlı güvenlik ile  güvenli tahrik sağlar. Dolayısıyla, eğer süreç kesilmez ise sıkma kuvvetinin uygulandığı alanların hatasız sıkıldığı garanti altına alınmış olur. İkinci olarak, gripper ın çevresindekileri kayıt eden çevresel sensörlerdir. Üçüncü olarak, sensörlerin sinyallerini değerlendiren bir yazılımı olmasıdır. Dördüncü olarak, sıkma kuvvetindeki sınırlandırma, insan ile istemsiz iletişim kurduktan sonra anlık sevk edilmektedir. Son olarak en önemlisi ise, keskin olmayan düz dış bir çizgi, açılı ve köşeli olmasıdır.
 
Çevresel Görüntüleme İçin Sensörlü Aura 
Yumuşak kaplama, akan bir form, işparçası kaybına karşı koruma yada gripper a entegre LED Panel sayesinde iletişim sağlamak; SCHUNK, HRC uygulamaları için önemli olan Co-act Gripper JL1 ile tüm bu seçenekleri etkileyici bir şekilde ispatlar. Özellikle dizayn edilmiş sıkma tekniği yardımı ile ve parmaklarındaki kuvvet ölçen çeneler ile, gripper gerçek zamanda bir iş parçasını mı yada insan elini mi sıktığına bağlı olarak kendi davranışını ayarlayabilmektedir ve  sıkma kuvvetinin şiddetini verebilmektedir ki bu hiçte kolay bir karar olmasa gerek. Mekanik olarak, gripper parallel ve açılı sıkmayı kolaylaştırır, yani hatasız şekilde çeşitli cisimleri tutabilir.
 
İlgili uygulamaya uygun olarak, üretim planlayacıları ve kullanıcılar çeşitli sensörler ve güvenlik mekanizmaları arasında karşılıklı etkileşimi yöneterek uyarlama yapabilirler.  Kuvvet-ölçme çeneleri ve görsel izleme, dokunsal deri ve kapasitif sensor veya elektrik bazlı kuvvet kontrolü bünyesinde toplar. Çevre faktörlerine uyum sağlamada, duyuları ile hareket eden insalara benzer olarak, sensör etki alanı sayesinde çevredeki gereksiz parametlerin algılanmamasını Co-act Gripper  JL1 kolay hale getirir. Özel bir yazılım ile bireysel sensör kaynaklarından alınan çeşitli bilgileri biraraya getirir ve burden doğru bilgileri ortaya çıkartır. Daha da ötesinde, OPC UA arayüzü ile, gripper robotlar ve yüksek seviyeli sistem kontrolü ile iletişim sağlayabilir. Böylece, Endüstri 4.0’ın öngördüğü esnekliğe uyum sağlar. Aynı zamanda, üretim kontrolörü ve operator arasındaki iletişimde asıl rolü oynayan gripper: LED leri kullanarak kod sisteminde uyumlu renk ile, sistemin operasyon için hazır olup olmadığı yada doğru iş parçasını sıkıp sıkmadığı ile ilgili bilgi verir. 
 
SCHUNK Co-act takımı içinde HRC kabiliyetini birleştirme 
Teknoloji ulaştırıcımıza dayanarak, SCHUNK, SCHUNK Co-act Gripper ailesindeki kişisel standart modüllerin geliştirilmesi ile ilgili son dokunuşları yapmaktadır. Standart program pazara sunulana kadar SCHUNK HRC gripperlarını ilgili uygulamalarda kişiye özel uyarlayarak müşteri-spesifik-çözüm olarak sağlamaya hazırdır. SCHUNK,  dizayn, ürün yönetimi, montaj ve dağıtım alanlarına ilişkin uzmanlaşmış bir  Co-act takımı oluşturmuştur.
 
Uzman ekip, tutucular alanında HRC robotların dışında, kendilerine özgü bir konsantrasyon ile çalışarak çok çeşitli alanlarda ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap sağlayabilecek çözümler bulmuşlardır. Bu çaba ve gayretleri hızlı ve ihtiyaç bazlı  teknik uyumun yanında risk analizi için gerekli etkin desteği sağlar. 
 

Ürünler

Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.