Hem Makinada Hem Plastikte Önemli Bir Pazar

 

 

 
HEM MAKİNADA HEM PLASTİKTE ÖNEMLİ BİR PAZAR
 
Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerilimin artması plastik sektörünü kaygılandırıyor. Türkiye ’ nin Rusya’ya yönelik plastik ve kauçuk ihracatı 300 milyon doları buluyor. PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, gümrüklerde
yaşanan zorluklar neden gösterilerek siparişlerde iptallerin başladığını belirterek ekonomik yaptırımların uygulamaya
konulması halinde 300 milyon dolarlık ihracat kaybının yaşanabileceğini vurguladı.
 
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, yaptığı
açıklamada yaşanan gelişmelerin her alanda olduğu gibi plastik sektörünü de olumsuz etkileyeceğini ifade ederek şunları söyledi: “Plastik işleme makinaları alanında iyi bir ihracat pazarımız olan Rusya ile yaşanan kriz Rusya ile ticaret yapan sanayicilerimizi de kaygılandırdı. Türkiye’nin Rusya’ya Plastik ve Kauçuk İşleme Makinesi ihracatı 30 milyon dolara yakın. Rusya bilindiği gibi zengin petrol ve doğal gaz kaynağına sahip bir ülke. Bu doğal kaynaklarını son senelerde kurduğu petrokimya tesisleri ile plastik hammaddeye dönüştürerek katma değeri artırma gayreti içinde. Ancak bilindiği gibi en büyük katma değer plastik mamul üretimindedir. Bu sebeple Rusya bir yandan mamul ithalatını gümrük vergileri ile zorlaştırırken diğer yandan da plastik mamul üretimi yatırımlarını teşvik etmektedir. Rusya ihtiyaç duyduğu makinelerin önemli bir kısmını Türkiye’den ithal ediyor. Şu an Türk firmalarına karşı oluşturulan yaptırımlar, Türk Plastik işleme makineleri sektörüne zarar verdiği gibi Rusya’daki plastik mamul üreticilerine de zarar verecektir. Üyelerimizin halen Rusya’da çalışan yüzlerce makinesi bulunuyor. Bu makinelerin yedek parça ve servis olmadan verimli çalışmaları da mümkün değildir.”
 
Türkiye’nin Rusya’ya yaptığı 300 milyon doları bulan plastik ve kauçuk ihracatının da çok önemli olduğunu dile getiren
Yavuz Eroğlu, siparişlerde iptallerin başladığını ve bu durumun endişe verici olduğunu söyledi. Eroğlu, “Plastik mutfak
eşyası üreticisi bir firmamız ürünlerini Rusya’ya sevk etmek üzereyken Rusya’daki alıcının gümrüklerden malı geçirmenin
zorluğundan bahsederek siparişi iptal ettiğini bildirmiştir. Türkiye’nin Rusya’ya plastik ve kauçuk ihracatının durması
300 milyon doları bulan bir kayba sebep olabilecektir” dedi. PAGEV Başkanı Eroğlu, Rusya ile var olan ticari ilişkilerin uzun vadeli düşünülmesi gerektiğinin altını çizdiği açıklamasında, “Yaşanan sorunun karşılıklı saygı ve anlayış içinde diplomasi ile çözülmesi en büyük arzumuzdur. Ancak geçmişte Kıbrıs çıkartması sırasında Amerika’nın Türkiye’ye karşı
oluşturduğu ekonomik yaptırımın Türkiye’nin yerli sanayi hamlesine sebep olduğu göz önüne alındığında bu sorun
uzun vadede çözülmez ise Türk sanayisi kendine başka pazarlar da bulabilecek yetkinlik ve tecrübeye sahiptir.
Önemli olan var olan komşuluk ve iyi ticaret ilişkilerini uzun vadeli bakışla koruyabilmektir. Bu süreçte sanayicilerimizin
olası kayıpları ve bunların telafisi konusunda gerek sanayicilerimiz gerekse ilgili kamu kurumları ile yakın bir çalışma
içinde olacağız” diye konuştu.
 
Yavuz Eroğlu, Türk plastik sektörünün Rusya’ya yönelik ihracatı ve iki ülke arasındaki ticarete ilişkin rakamları da
paylaştı. Buna göre; Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında toplam plastik dış ticaret hacmi 2013 yılında 187 bin ton ve 435 milyon dolarken 2014 yılında ton bazında yüzde 36, dolar bazında yüzde 31 azalarak 119 bin ton ve 300 milyon dolara geriledi. 2015 yılının 9 aylık dönemindeki gelişmeler dikkate alınarak 2015 yılı sonunda dış ticaret hacminin 169 bin ton ve 337 milyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor.
- Türkiye, 2014 yılında Rusya’ya 100 milyon dolar plastik hammadde ve 155 milyon dolar plastik mamul ihraç etti.
- Toplam plastik hammadde ihracatının yüzde 9’unu Rusya Federasyonuna yönelik yapıyor ve bu ihracat Rusya
Federasyonu’nun toplam plastik hammadde ithalatı içinden yüzde 2 pay alıyor.
- Plastik mamul ihracatının yüzde 3’ü ise Rusya Federasyonuna gerçekleşiyor. Bu ihracat Rusya Federasyonu’nun toplam plastik hammadde ithalatı içinden yüzde 3 pay alıyor.
- Türkiye plastik işleme makinaları toplam ihracatının yüzde 15’ini Rusya’ya yapıyor.

Öne Çıkanlar

Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.