GELECEĞİN BİNALARI İÇİN BİR ENERJİ İŞLETİM SİSTEMİ

 GELECEĞİN BİNALARI İÇİN BİR ENERJİ İŞLETİM SİSTEMİ

Avrupa’da hâlihazırda toplam enerji tüketiminin %20’si ticari binalardan kaynaklanmaktadır. Çalışmalar şunu gösteriyor ki bu binalarda yapılacak proaktif enerji yönetimi, enerjinin etkin kullanımı açısından olağanüstü bir katkı sunacaktır. Günümüzde binaların çoğu “akıllı bina” sistemleri ile birlikte tasarlanmaktadır. Fakat kompleks görünümlü bu bina otomasyon sistemleri aslında statik bir yapıya sahip, yani gerçek zamanlı öğrenme ve dinamik veri analizi yetileri bulunmamaktadır. Bu sistemler önceden atanan ve sık değiştirilemeyen sınırlı senaryolar dahilinde çalışmaktadır. Bu da çoğu durumda enerjinin korunumundan çok, gereksiz tüketimine yol açabilmektedir. Hâlbuki aynı bina yönetim sistemleri veri toplama ve depolama konusunda oldukça yetkindir. Akıllı bina konsepti, halihazırda toplanan bu önemli verileri anlamlandırabildiğimiz ölçüde anlam kazanmaktadır. Mevcut binaların ciddi bir kısmı akıllı bina olarak nitelendirilse de, ne yazık ki henüz akıllı bina ağlarından bahsedemiyoruz. Günümüzdeki bina yönetim sistemleri(BYS), henüz bölgesel düzeyde dağıtım şirketi sistemleriyle dinamik haberleşme, gerçek zamanlı veri işleme ve ileriye dönük şebeke optimizasyonu yeteneklerine sahip değiller. Bunun sebepleri arasında, teknoloji ve uygulama alanındaki kısıtların yanında regülasyon eksiklikleri de bulunmaktadır. Örneğin yeterince fonksiyonel ve ölçeklenebilir olmadıklarından sınırlı sayıdaki protokollerle haberleşebilmekte, sınırlı sayıdaki sensör ve kontrolör tipi ile çalışabilmektedirler. Bu durum da  BYS’lerin nesnelerin interneti gibi kablosuz sensör ağları, uzaktan izleme ve analiz  teknolojilerindeki gelişmelere ayak uyduramamasına sebep olmaktadır. Net bir gerçek var ki çok çok azı bu seviyede inovatif yaklaşımlara hızlı ve esnek bir şekilde adapte olabiliyor, bu da bina enerji yönetiminde yenilikçi ve dinamik şirketlerin çağının geldiğini gösteriyor.
 
 
Merkezi bir Enerji İşletim Sistemi Artık Hayal Değil
Bina enerji yönetiminde halihazırdaki resim analiz edildiğinde bina sahipleri için gerek ekonomik gerekse teknik açıdan oldukça yetersiz kalan bir bina yönetim servisi göze çarpacaktır. Halihazırdaki BYS’nin yeteneklerini artırmak üzere sonradan eklenecek donanımlar hem operasyon hem maliyet açısından külfetlidir. Reengen olarak bu problemlerin bir kısmının sadece organize olamamaktan veya teşvik yetersizliğinden değil, teknolojik imkânsızlıklardan ve hayal gücünün eksikliğinden ileri geldiğini düşünmekteyiz. Bu düşünceden yola çıkarak, yazılımsal bir bakış açısı ve merkezi platform üzerinde geliştirilebilir uygulamalarla daha güçlü bir altyapı kurulabileceğini iddia ediyoruz. Bir başka değişle, mevcut bina sistemleri yerlerini geliştirilebilir, birden çok haberleşme protokolü ile konuşabilen, üçüncü parti yazılımlara bağlanabilen yeni BYSlere devretmelidir. Yeni nesil teknolojilerle yoğrulmuş şirketlerin başını çektiği bu yeni akıma BIoT deniyor, açık kullanımıyla ‘’Building Internet of Things’’, diğer bir deyişle nesnelerin interneti teknolojisinin binalara uygulanmış şekli. Tam bu noktada BYS’ye yeni boyutlar kazandırmak, güncel teknolojinin desteğini alabilmek ve daha kullanışlı, daha rahat bir kullanım sunabilmek adına Provolta Enerji İşletim Sistemini geliştirdik. Provolta dağıtık üretimden akıllı enerji dağıtımına, enerji depolama sistemlerinin yönetiminden enerji performans optimizasyonuna kadar çok geniş bir yelpazede kullanım alanları bulmaktadır.
 
BIoT Kavramı gündelik hayatımıza giriyor
Ticari ve endüstriyel binalar için enerji yönetimi alanında ürün ve servis tedariği yapan firmalar, yaklaşık 20 yıldır internet üzerinden izlenen ve yönetilen web uyumlu akıllı teknolojiler, sensörler, röleler, sayaçlar, PLC kartlar, panolar ve otomasyon  yazılımları kuruyorlardı.  Verdikleri hizmetin, kullandıkları teknolojinin adı bazen akıllı bina, bazen bina otomasyonu, bazen de SCADA sistemi oldu. Bu şirketler, son yıllarda veri güdümlü analiz yeteneği, bulut teknolojileri, ve sensor teknolojilerinin gelişimiyle birlikte çok büyük bir dönüşüm zorunluluğu ile karşı karşıya kaldılar. Bu noktada ya bu değişimi gütmek, ya bu diyardan gitmeyi seçecekler. Net bir gerçek var ki çok çok azı bu seviyede inovatif yaklaşımlara hızlı ve esnek bir şekilde adapte olabiliyor, bu da bina enerji yönetiminde yenilikçi ve dinamik şirketlerin çağının geldiğini gösteriyor. Yeni nesil teknolojilerle yoğrulmuş şirketlerin başını çektiği bu yeni akıma BIoT deniyor, açık kullanımıyla ‘’Building Internet of Things’’, diğer bir deyişle nesnelerin interneti teknolojisinin binalara uygulanmış şekli. Peki bu yeni konseptin senelerdir uygulanandan farkı ne olacak? Gerçekten hayatımızda köklü iyileştirmeler yapacak katma değerleri beraberinde  getirebilecek mi? Yaptığımız yatırımların geri dönüşlerini hızlıca alabilecek miyiz?
 
Yukarıda bahsettiğimiz gelenekselci şirketler, internetin, kollektif ve bütünleşik yazılım çözümlerinin ve açık kaynak akımının kendilerini ne derece tehdit ettiğinin farkına çok geç vardılar. Yıllarca binalara kapalı sistem çalışan, sadece kendilerine uyumlu ekipmanlarla konuşan, her fonksiyon için ayrı kurulum, sunucu ve kablolama gerektiren pahalı, hantal, yavaş ve ölçeklenemeyen sistemler kurdular. Bugün ise bilgi ve iletişim teknolojileri destekli, tamamıyla otomatik binalara ulaşmanın eşiğinde, bulut tabanlı, açık ve ölçeklenebilir platformların yükselişi karşı karşıyayız. 
 
Reengen’in Provolta Enerji İşletim Sistemi hamlesiyle başını çektiği BIoT şirketleri, hâlihazırdaki bina sistemlerinin problemlerini ucuz, hızlı ve ölçeklenebilir şekilde çözmeye başladı.  Özellikle çok sayıda bina içeren portföye sahip şirketler, bu yenilikçi teknolojinin enerji ve operasyonel verimliliklerinde getireceği artışı görmek için sabırsızlanıyorlar. Binadaki herhangi bir sistemi, cihazı veya sensörü, herhangi farklı bir sistemle konuşturabilme, yüksek çözünürlüklü toplanan verileri analiz edebilme, bunu sürekli ve gerçek zamanlı yapabilme, kestirimci analiz sonuçlarını geleceğe dönük aksiyonlar aldırmada kullanabilme, mekân bağımsız olarak tüm binalarını tek platformdan yönetebilme, insan hatasından kaynaklı verimsizliği sıfıra indirebilme yetkinlikleri; IT-OT birleşimi diye tanımlanan bilgi iletişim teknolojilerinin, büyük veri analizinin, kablosuz sensör ağlarının işletmelerin operasyonlarına getirdiği verimlilikte anahtar rol oynamaktadır. 
 
 
BYS’lerin Potansiyeli Açığa Çıkarılmalı
Unutulmamalı ki binaları her ne kadar tipik görünse de içlerindeki sensör ve kontrolör ağları dikkate alındığında en büyük ve karmaşık sistemlerden biridir. Provolta EİS’nin amacı, binada mevcut olan SCADA veya otomasyon sisteminin alt yapısını kullanıp onun üzerine bulut tabanlı yeni fonksiyonlar ekleyebilmektir. Bu fonksiyonların en önemli özelliği, bina altyapısının farklı yazılım ve donanım sitemleriyle, EDAŞ talep tarafı yönetimi ve ESCO Enerji Verimliliği Programları ile ortak çalışabilmesini mümkün kılmasıdır. Bu sistemlerin uygulanabilmesi için binanın donanımsal altyapısında büyük bir değişikliğe ihtiyaç duymadan yazılımsal birkaç hamle yeterli olmaktadır.
 
EİS, büyük ticari binalarda verilerin kolay ve güvenli şekilde toplanıp derlenmesini, akabinde bu büyük veri paketlerini gerçek zamanlı olarak işlenip tasarruf ve operasyonel verimliliğe dönüştürülebilir aksiyon haline gelmesini sağlar. Buradaki amaç binadaki mevcut izleme ve kontrol alt yapısında değişiklik yapmadan, operasyonel zeka eksikliğimi tamamlayabilmek adına farklı kaynaklardan (binadaki enerji otomasyonu, enerji depolama sistemleri, BYS, HVAC otomasyonu vb.) verileri alıp, bu verileri bulut üzerinden yeni nesil büyük veri analizi imkanlarını kullanarak (bulut tabanlı simülasyon programları, yapay zeka algoritmaları) analiz etmek ve çıktıları gerekli platformlara iletmektir. 
 
Enerji İşletim Sistemi, HVAC, Aydınlatma, UPS, Jeneratör, Kojenerasyon ve Fotovoltaik gibi sistemlerin mevcut ICT altyapılarına çift taraflı olarak bağlanarak verileri gerçek zamanlı olarak toplar ve binadaki kişi sayısını, dış sıcaklığı, dinamik elektrik tarifesi verilerini farklı web servislerinden alır. Toplanan veriler bulut bilişim aracılığı ile yine bulutta koşan ve binanın modelini içeren dinamik simülasyon modelleri ile kıyaslar. Böylece bina içindeki ısıtma, soğutma, aydınlatma, temiz hava sirkülasyonu için en uygun çalışma koşullarını bulur ve gerekli sistemlere iletir.
 
Provolta Enerji İşletim Sistemi ile Hayatımıza Girecek Sorular
BIoT ve Enerji İşletim Sistemi teknolojileri, son 20 yıldır tartışılan, büyük altyapı yatırımları yapılmasına rağmen erişilemeyen sonraki jenerasyon entegre, açık mimarili, IP-merkezli, bağlantılı, yüksek enerji performanslı, sürdürülebilir, yeşil binaların tetikçisi olmaya aday teknolojilerdir. Bunu yapacağından oldukça eminiz çünkü bu ölçekte bir değişimi ancak evrensel standartlara dayanan, binayı en maliyet etkin şekilde yönetme, süregelen enerji tasarrufu yapma, ideal kaynak planlamasına ulaştırabilme, bina kullanıcılarının konforunu ve güvenliğini maksimize etme gibi net KPI’ları olan platformlar başarabilir. 
 
Bir bina, ya akıllı ve sürdürülebilir mimari ve mühendislikle inşa edilmeli, ya da sonradan akıllı ve sürdürülebilir teknolojiler ile donatılmalıdır. Akıllı bina ya da içine sonradan sinir sistemi ve akıl eklenmiş binalardan hangisi olursanız olun, artık kendinizi çevrenizden şu soruları duymaya alıştırsanız iyi edersiniz:
 
• Bugün binanız ne öğrendi? Dün yaptığı hangi hatasından ders alıp bugün verimlilik sağladı? Bu verimliliği siz müdahil olmadan otomatik olarak nasıl yapıyor? 
• Binanızda yaptığınız hangi enerji verimliliği iyileştirmesi ne kadar tasarruf getirdi? Yaptığınız LED aydınlatma yatırımın geridönüşü hesapladığınızdan 3 gün geç mi oldu erken mi?
• Aydınlatma ve elektrik otomasyonundan aldığınız hangi iki veriyi analiz edip, çıktısını mekanik otomasyona gönderdiniz ve %20 tasarruf ettiniz?
• Hangi havalandırma set değerini 3 saat sonraki sıcaklık düşüşünü görüp değiştirdğiniz için tasarruf ettiniz? Bu yolla hem tasarruf edip hem bina içi konforu nasıl artırdınız?
• Motorunuzdaki hangi arızayı sadece motorun çektiği akım ve voltajın anlık analizini yaparak 4 ay önceden öngördünüz? Bu arızayı şimdiden gidermek için hangi 20 TL’lik parçayı değiştirdiniz?
• Elektriğin tarifesinin 6 saat sonraki fiyat artışını görüp o saate denk gelen yoğun enerji tüketiminizi nasıl sonraki 2 saate yaydınız?
• Binanızın enerji tüketim profilini elektrik tedarik şirketinizle paylaştığınız için taş atıp kolunuz yorulmadan bu ay kaç TL kazandınız?
• Binanızın reaktif cezasına düşeceğini anlık olarak tespit edip aldığınız hangi aksiyonla kaç lira cezadan kurtuldunuz?
• Bina elektrik yükünüzün yüksek olduğu hangi saatte cezaya düşmemek için şebekeden çektiğiniz elektriğin yanında bir önceki geceden enerji depoladığınız bataryadan destek enerji çektiniz?
• Yönettiğiniz 1000 şubeli perakende zincirinin tüm önemli enerji ve operasyonel performans göstergelerini nasıl tek bir bilgisayar sayfasından takip edebiliyorsunuz? 

Öne Çıkanlar

Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.