FORD MUSTANG ÜRETİMİNDE CC-LINK AĞI!

 FORD MUSTANG ÜRETİMİNDE CC-LINK AĞI!

Montaj
 
FORD, Flat Rock-Michigan’daki AutoAlliance tesisinde, Ford Mustang ve Mazda 6 üretmektedir. 2,5 milyon metrekarelik bu tesiste 3,700’den fazla işçi çalışmaktadır. AutoAlliance, yaklaşık olarak günde 1,200 araç üretiminde CC-Link Ağı’ndan yoğun olarak faydalanmaktadır. 
 
Bu uygulama, gövde montajı ve boya işlemlerinde kullanılmaktadır. 400’den fazla robot, her bir araç üzerinde 6,000 üzerinde gövde kaynağı yapmaktadır. 61 robot ve 10 otomatik boya makinesi de, sızdırmazlık, ses yalıtımı ve 19 boya rengi uygulamalarında kullanılmaktadır. Montaj hattının kolaylığı ve CC-Link’in mükemmel güvenirliği, burayı yüksek verimli bir imalat tesisine dönüşmektedir. Bu yeni hatların kurulu ve faaliyette olduğu hız, önceden kullanılan diğer şebekeli sistemler ile karşılaştırıldığında önemli tasarruflar ile sonuçlanmaktadır. AutoAlliance’daki kontrol mühendisleri hiçbir CC-Link şebeke arızasının var olmadığını; buna karşılık 2 başka yaygın olarak kullanılan endüstriyel ağ sistemli ve Ethernet şebekeli birtakım arızalar deneyimlediklerini söylemektedirler. Hareket Halinde CC-Link Konveyör Sistemi CC-Link vasıtasıyla kontrol edilen bir dizi konveyör, çeşitli kaynak, montaj ve boyama istasyonları üzerinden araba gövdelerini taşımaktadır. Her bir araç üretim esnasında yaklaşık olarak 13 mil hareket eder. Yandaki görüntüler, bir Güç ve Serbest Güç (P&F) Konveyörü’dür. Tesis vasıtasıyla konveyörleri güçlendiren motorlar, CC-Link vasıtasıyla Mitsubishi VFD Sürücü bağlantısı tarafından kontrol edilir. Mekanik olarak P&F konveyörlerinin, Henry Ford’un ilk montaj hatlarındakilerle temelde aynı olması P&F konveyörleri ile ilgili ilginç bir gerçektir.
 
Bununla birlikte, kontrol sisteminin kapsamlılığı büyük ölçüde değişmiştir. Örneğin; özel bir konveyör hattı üzerindeki yük, hatta yeterli gücü göndermek amacıyla her biri kendi şebekeli Mitsubishi VFD sürücüsüne sahip olan 2 motor gerektirmektedir. Bunu yapmak için Mitsubishi kontrolörü, 2 motor arasında uygun yük paylaşımını gerçekleştirmek için sürücüleri koordine etmelidir. Böylece her bir motor, konveyör hattına yönelik eşit bir tork miktarı sağlar.
 
Tipik Kontrol Paneli
 
Bu fotoğraflarda gösterilen, AutoAlliance Tesisi’nin Gövde Mağazası bölümü kapsamında Mustang ara-montajına yönelik kontrol panellerinden biridir. Mustang otomobil gövdesi sürücü tarafı panelinin montaj kontrolünü elden geçirir. Bu panel, beş CC-Link şebeke yöneticileri ile bir Mitsubishi Q Serisi Kontrol Birimi içermektedir. Beş şebekeden biri, gövde mağazası içerisindeki diğer kontrol panelleri arasında bağlantı sağlamaktadır. Diğer CC-Link şebekeleri, malzeme işleme ekipmanı, robotlar ve aşağıda belirtilen kaynak işletimlerinin kontrolünü idare etmektedir. Mustang Gövde Mağazası içerisinde bu tipte yaklaşık olarak 125 kontrol paneli vardır. Bu AutoAlliance tesisinde Mazda Gövde Mağazası da, aynı zamanda Mazda montajına yönelik benzer kontrol işlevleri sağlamak için bu tipte yaklaşık olarak 125 kontrol paneli kullanmaktadır.
 
Gövde Paneli Montajı ve Kaynak İşletimleri
 
CC-Link, ağ oluşturmak, bir JIG yatağını hareket ettirmek için motorları güçlendiren VFD sürücülerini iletmek ve kontrol etmek için kullanılmaktadır. Bir JIG, otomobil gövdesinin bir kısmını mengene ile sıkıştırabilen, katlayabilen ve tutabilen uzaktan pnömatik I/O ile büyük bir aparattır. JIG üzerine monte edilen ve CC-Link’e bağlanan, çeşitli kelepçeleri ve aktüatörleri kontrol eden ise Mitsubishi IP67-oranlı I/O modülleridir. Farklı JIG yatakları, otomobil gövde montajının farklı işlevlerine yönelik olarak kullanılmaktadır. Çok sayıda sabit ve hareket edebilen JIG yatakları vardır.
 
Bir CC-Link Ağı, bu özel imalat hücresi içerisindeki Kawasaki robotlarının bağlantısı ve koordinasyonunu idare etmektedir. Bu robotların bazıları söz konusu hücre içerisindeki parçaları
hareket ettirmektedir ve diğer robotlar gövde paneli montajlarının kaynak işlemini gerçekleştirmektedir. CC-Link Ağı, robot hareketi başlatır ve durdurur; aynı zamanda çarpışmalardan
kaçınmak amacıyla robotlara konumlarını birbirlerine bildirme olanağı sağlamaktadır. Bir uzak JIG yatağı bir seferde kontrolör ile bağlantıya geçmesine rağmen, bu hücrede çoklu uzaktan JIG yatakları vardır. Kontrolörü çalıştırmak ve bağlantı kurmak için uzak JIG yatağı, zamanı geldiğinde, otomatik olarak büyük bir konektör vasıtasıyla ağa takılır. Bu noktada JIG yatağı uzaktan I/O güç alır ve Q serisi kontrolörden komut almak için CC-Link’e bağlanır. JIG yatağı montaj operasyonunun bir kısmını tamamladıktan sonra, ağdan otomatik olarak çıkarılır ve kaldırılır. Ağa her bir JIG yatağını bağlamak veya ağdan çıkarmak için gerekli olan sıkı motor kontrolü CC-Link vasıtasıyla VFD sürücülerine iletilmektedir. Ağa takılan ve ağdan çıkarılan her bir JIG yatağı ile ağ arızası olmadan güç altında çalışan bu cihazların çıkarılması ve yenisi ile değiştirilmesi işlemini yapmak, CC-Link’in kapasitesini gösterir. Yan panel tamamlandıktan sonra, bir başka robot, bir Güç ve Serbest Güç Konveyörü üzerindeki paneli hareket ettirir.
 
Kawasaki robotlarına bağlana bir CC-Link hattı, gövde panellerinin kaynaklanmasını tamamlar. Tesisin Gövde Montaj kısmında yaklaşık olarak 400 robot vardır. Her bir robot, CCLink Ağı vasıtasıyla bir Mitsubishi kontrolörüne bağlanır. Bir CC-Link Ağı, genel olarak 10 ve 12 robot arasında denetim yapar. Buna ek olarak, Mitsubishi VFD sürücüsü, robot kaynaklama silahlarına soğutma suyu sağlayan pompaları kontrol eder.
 
Tipik Operatör Arayüz Paneli
 
Çok sayıda Mitsubishi GOT Operatörü Arayüz Panelleri LCD ekranların üretim bilgisi ve durumunu göstermek için kullanılmaktadır. VFD sürücüleri ve Operatör Panelleri, CC-Link vasıtasıyla PLC kontrol birimleri ile iletişime geçer. Tesisin gövde montaj kısmı içerisindeki kontrollerin %95’inden daha fazlası CC-Link aracılığıyla bağlanmaktadır.
 
Ses İzolasyon Malzemesinin Uygulanması
 
CC-Link kontrollü ABB robotları, boyama öncesinde arabanın gövdesi içerisinde LASD (sıvı uygulanan ses yalıtımı) malzeme ve derz dolgusu uygular. Beş farklı gövde türü, bu hat (MustangCoupe veya üstü açılabilir ve Mazda 6 Wagon, Hatchback veya Sedan) vasıtasıyla çalışır. Her bir gövde biçimi, farklı bir malzeme uygulama rutini gerektirir.
 
LASD, manuel olarak kurulması gereken ve önceden kullanılan mat yalıtımını yenisi ile değiştirir. Otomobil çerçevesi türüne bağlı olarak, LASD ve derz dolgusu aracın 12 farklı alanına uygulanabilir. Gövde mağazası içerisinde olduğu gibi, CC-Link Ağı, robotların malzemeye ne zaman ve nerede uygulandığını söylemektedir. Çalışırken çarpışmaları engellemek için robotlar arasında bir iletişim yöntemi de sağlamaktadır. LASD Gövde Kimlik Operatörü İstasyonu, CC-Link vasıtasıyla Q kontrol birimine bağlanmaktadır.
 
LASD ve derz dolgusunu uygun şekilde uygulamak için, ABB robotlarına CC-Link vasıtasıyla iletilen gövde biçimini belirleme ve yeni gelen araç çerçevesini taramada lazerlerden faydalanmaktadır. Operatör istasyonu aynı zamanda yeni gövde biçimini onaylamak için LASD hattını öğretmek ve göstermekte de kullanılmaktadır.
 
Boya Hattı
 
Mitsubishi PLCs, en gelişmiş Fanuc P500 robotunun cila rengini uyguladığı yerde boya hattını kontrol eder. Bu robotlar 24 farklı boya renkleri uygulayabilir. Cila rengi uygulandıktan sonra, bir başka robot sprey hattı ile araç gövdesi üzerini boyayarak iki temiz kaplama yapılmaktadır.
 
Kirlenmenin Azaltılması
 
AutoAlliance tesisi aynı zamanda kirlenme azaltılmasında en yeni donanımı kullanmaktadır. Gövde boyama işlemi sırasında oluşturulan güçlü dumanlar atmosfere salınmadan önce zararlı bileşenleri etkisizleştirmek için yakılır. İşlem, Rejeneratif Katalitik Oksitleyici için RCO olarak adlandırılmaktadır.
 
Bir Mitsubishi PLC, 5 Mitsubishi VFD sürücülerine CCLink vasıtasıyla RCO işlemi ve iletişimlerinde kontrol sağlar. Her bir VFD sürücüsü, 500 HP fanı kontrol eder. Söz konusu işlemde, bir katalitik oksitleyici üzerinden duman geçişi ve boya hattından kaynaklanan egzoz dumanı da dâhildir. Bu işlemde 6 oksitleyici yatağı (2 yakma fırını, 2 rejenarasyon, 2 yedek) vardır. RCO işleminde kullanılan bu CC-Link Ağı aynı zamanda mevcut sistem durumunu görüntülemek ve operatörün kontrol sistemi ile etkileşim halinde olmasını sağlamak için bir Mitsubishi 800 serisi
GOT operatör ara yüzü içermektedir.

Öne Çıkanlar

Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.