Elektrik otomasyonunda yenilikler PLC IPC Sürücüler. Festo, Endüstri 4.0’ı uygulamayı kararlı bir şekilde sürdürüyor.

FESTO / www.festo.com.tr

Festo, sensörlerden mekanik sürücülere ve kontrol birimlerine kadar elektrik otomasyonu için komple bir ürün yelpazesi ve aynı zamanda tam sistem çözümleri sunuyor. Şirketin ileriye dönük amacı, elektrik otomasyonu alanındaki başarılı büyümesini sürdürmektir. Bu hedefin bir yönünü geleceğin fabrikası için yenilikçi ürünler geliştirmek oluşturuyor. Festo, otomasyon platformu CPX’i, esnek çok taşıyıcılı sistemi ve aynı zamanda bir araştırma projesini tanıtıyor: Endüstri 4.0’ın birçok özelliğini içeren bir robot kontrol sistemi olan CPX/EMCA’ya sahip paralel kinematik sistem. İlave olarak, Festo Didaktik, Endüstri 4.0 için eğitim çözümlerini sunuyor. Bionic Learning Network tarafından geliştirilen eMotionButterflies, geleceğin ağ tabanlı üretimine kısa bir bakış sunmakta. Festo’nun süper iletken teknolojisindeki bir uygulaması olan SupraCarrier için sunduğu yeni PLC IPC sürücüleri yenilikler arasında yeralmaktadır. 
Festo’da elektrik otomasyonu
Festo, pnömatik sürücü teknolojisindeki uzmanlığına ilave olarak 20 yıldır elektrik otomasyonu alanında da çok başarılı çalışmalar yürütmekte olup, kendisi için büyük gelişme hedefleri koymuş bulunuyor. Elektrik Otomasyonu İş Geliştirme Müdürü Martin Schorbach bu konuda şunları söylüyor:  “Geçen yıl, Elektrik Otomasyonu alanındaki büyüme bir kez daha çift haneli rakamları gördü. Bu yükselen trendi daha da güçlendirmek istiyoruz. Başarının reçetesi, geniş bir ürün yelpazesine sahip olmak ve bu yelpazeyi genişletmeye devam etmektir. Sensörlerden, elektrikli sürücülere, kontrol bileşenlerinden, yazılıma kadar, otomasyonun her düzeyine hitap ediyor ve aynı zamanda komple sistem çözümleri sunuyoruz”. 
Festa AG Satış Yönetim Kurulu Üyesi Dr Ansgar Kriwet ise bu konuda şunları söylüyor: “Festo aynı zamanda, Endüstri 4.0’ın elektrik otomasyonundaki uygulamasını kararlı bir şekilde sürdürüyor. Bazı önemli yenilikleri piyasadaki elektrikli sürücülere başarılı şekilde yerleştirdik. Endüstri 4.0’a giden yolda ilk adım, çok amaçlı haberleşme arayüzü OPC-UA’dır. Festo bu arayüzü, otomasyon platformu CPX, çok taşıyıcılı sistemlerine ve kendi araştırma projesi olan, CPX/EMCA’lı paralel kinematik sisteme dahil etti. Bu, sözkonusu çözümlerin mevcut kurulumlara ve proses kontrol sistemlerine hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilmesini mümkün kılıyor”.
 
Esneklik ve verimlilik için Endüstri 4.0
Gelecekte dijitalizasyon, tesis ve sistemler dahilinde tamamen ağa entegre edilmiş iletişime yol açacaktır. Bu da sistem üreticileri ve müşterilerine sayısız avantajlar sağlayacaktır. Böylelikle şirket ile tedarikçileri ve müşterileri arasında bir yatay entegrasyon sağlanacaktır. Bu da tüm değer zinciri boyunca verimlilikte artış sağlayacaktır.
Diğer yandan, üretim dahilinde dikey entegrasyon, kendi kontrol sistemleriyle birlikte akıllı komponentlerin birbirleriyle haberleşmesini ve kendilerini organize etmelerini mümkün kılacaktır. Festo AG tarafından düzenlenen basın kahvaltısında konuşan Dr. Kriwet bu konuda şunları söyledi: “Bu durum, karmaşık yeniden programlama olmaksızın, sistemlerin zaman ve maliyet etkili tarzda gerektiği şekilde değiştirilmesine imkan verecektir. Bu ise, verimlilik ve esnekliği artıracak ve özelleştirilmiş ürünlere yönelik trende uygun olacaktır”.
Endüstri 4.0 bağlamında araştırma ve geliştirme çalışmasının bir amacı da makine ve sistemlerin entegre mühendisliğidir. Dr. Kriwet konuyla ilgili olarak şunları ilave etti: “Dijital ağ iletişimi; müşteriler, araştırma, geliştirme ve üretim arasındaki işbirliğini ve aynı zamanda müteakiben sistemin işletmeye alınmasını ve bakımını kolaylaştıracaktır”.
 
Festo’da Endüstri 4.0, teknoloji, insanlar ve eğitim uyum içinde
Festo, Endüstri 4.0’ı çeşitli bakış açılarından görüyor. Modern bilgi ve haberleşme teknolojilerinin geleneksel endüstriyel proseslerle birleşmesi nedeniyle, teknolojinin artan bir önemi olduğunu vurgulayan Dr. Kriwet şu açıklamada bulundu: “Festo, iş, akademi ve politika çevrelerinden iş ortaklarıyla birlikte, geleceğin üretimi için teknolojiler geliştirmek amacıyla, hedefli araştırma işbirlikleri ve ortak projeler sürdürmektedir”. 
Festo, teknolojinin yanı sıra geleceğin üretim ortamında insanların rolüne odaklanarak, insan ve makinelerin birlikte nasıl güvenli şekilde çalışabileceklerini araştırıyor. Bunun bir örneğini, koruyucu kafes ihtiyacı olmaksızın insanlarla etkileşim kuran robotlar oluşturuyor.
 
Festo için Endüstri 4.0’ın bir başka kilit unsuru, yeni ve büyük ölçüde daha karmaşık görevleri üstlenmek için hazırlanması gereken çalışanlara yönelik eğitim ve yeterlilik kazandırmadır. Festo çalışanları sürekli uygun eğitim almaktadır: Teknik öğretim sağlamada dünya lideri olan şirket, Festo Didaktik sayesinde kendi çalışanlarının temel ve ileri eğitimi için ideal donanıma sahiptir.
 

Ürünler

Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.