Demiryolu Sektörünün Olumlu - Olumsuz Yanları

 DEMİRYOLU SEKTÖRÜNÜN  OLUMLU – OLUMSUZ YANLARI

Demiryolu sektörünün bu olumlu verilerine rağmen, sektörün durumuna ilişkin bir-iki ek daha yapmamız gerekiyor.
Örneğin, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın “Stratejik Plan (2014-2018)”deki Demiryolu Sektörü OAP (Ortak Akıl Platformu) Değerlendirmesi şu şekilde:
 
OLUMLU TESPİTLER - FIRSATLAR
*Demiryollarına yönelik yatırımların standartlarında yükselme görülmektedir.
*Hükümet politikaları TCDD ve demiryolu yatırımlarının önünü açacak şekilde sürmektedir.
*Demiryolu sektöründeki yerli üretim ve dış ticarete konu olması ümit vericidir.
*Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü kurularak, sektöre bir otorite kazandırılmıştır.
*Yolcu ve yük taşımacılığının demiryoluna kaydırılarak karayollarının rahatlatılması yönünde politika geliştirilmektedir.
*Elektrik enerjisi kullanılan demiryolu ulaşımı ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamaktadır.
*Demiryolu işletmeciliğinin özel sektöre açılması konusunda Bakanlık bünyesinde yeniden yapılanmaya gidilmektedir.
*Ekolojik denge için en sağlıklı ulaşım sektörü demiryolu sektörüdür.
OLUMSUZ TESPİTLER - TEHDİTLER
*Hükümet demiryollarına diğer taşıma modlarına göre daha az yatırım payı ayırmakta olup, karayolu ağırlıklı politika devam etmektedir.
*Hükümetin demiryolu politikaları ve yatırımları hala yetersizdir, her ile demiryolu ulaşımı ve taşımacılığı yoktur.
*Demiryolları, diğer ulaşım modları arasında taşımacılık açısından en az payı almaktadır.
*Demiryolları, yük taşımacılığında yeterli paya sahip değildir.
*Ulaştırma Ana Planı olmaması nedeniyle demiryolu yatırımlarında önceliklerin tespiti doğru yapılamamaktadır.
*Demiryolu maliyet fayda ve etki analizleri yeterince çalışılmamıştır.
*Demiryolu sektöründe özel sektörün olmaması teknolojiyi izlemeyi zorlaştırmaktadır.
Bir adım geriye gittiğimizde ise; 9. Kalkınma Planı (2007-2013) Demiryolu Taşıtları Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu’ndaki değerlendirmeler şöyle:
 
KUVVETLİ YÖNLER:
1. Demiryolunun hız, konfor, güvenlik gibi henüz kullanılmayan kozları ve bu kozlara uygun araç üretilmek zorunda olması,
2. Türkiye’de birçok ülkeye göre demiryollarına uygun taşıma uzaklıklarının söz konusu olması ve bunun için de tren seti temin gerekliliği,
3. Avrupa-Asya arasındaki demiryolu bağlantısını sağlayacak Boğaz Tüp Geçişi’nin inşasına başlanılmış olması ve bu proje için yüksek sayıda araç temin gerekliliği,
4. Elden geçirildiğinde öncelikle yük taşımacılığına yeterli olabilecek küçümsenmeyecek bir ağa sahip olunması ve bu ağda servis yapacak 120 km/h hıza sahip yük vagonlarının üretilmesine gerek duyulması,
5. Kent içi ulaşım için belediyelerin yüksek sayıda araca ihtiyacı olması,
6. Demiryolu araçlarının enerji verimliliği,
7. Demiryolu araçlarının çevre dostu olması,
8. Kamuoyunun desteği,
9. Siyasal iktidarın kararlı desteği.
10. Raylı taşıt üretiminde proje bazlı uzmanlaşmış fonksiyonel işgücü ve kısıtlıda olsa yeni ürün geliştirebilen AR-GE faaliyeti,
11. Karayolu taşıtları yan sanayiinin (TEMSA, MAN, BMC, MERCEDES, FORD, TOYATA, HUNDAI, HONDA, FIAT, RENAULT) demiryolu taşıtları yan sanayiinde kullanılabilme imkanı.
 
ZAYIF YÖNLER:
1. Personel ve eğitimdeki yetersizlik,
2. Yönetimin ve kadroların sık sık değişimi,
3. Organizasyon ve yönetim anlayışının günümüzün yeni yaklaşımlarına uyumsuzluğu,
4. Uluslararası rekabette finansal bunalım/kredi temin edememe
5. Müşteri güvensizliği,
6. Özgüven yoksunluğu.
 
FIRSATLAR:
1. AB ile bütünleşme bağlamında daha büyük taşıma uzaklıklarının ortaya çıkması olanağı ve bu olanağa uygun araç temin gerekliliği,
2. AB’ye uyum bağlamında yeniden yapılanma ile çağdaş anlayışa uygun bir yönetimin sağlanması,
3. AB yüksek hızlı demiryolu ağına entegrasyon gereğinden ortaya çıkacak itici güç, bu güç sonucunda yüksek miktarda araç temin gerekliliği,
4. Kamuoyunun zorlaması neticesinde kentsel ulaşımın raylı taşımacılığa kayması ve bu taşıma için yüksek miktarda araç temin gerekliliği.
 
TEHDİTLER:
1. Yeniden yapılanma oluşumlarından beklenen sonuçların elde edilememesi,
2. AB’ye uyum sürecinin yavaş yürümesi,
3. Boğaz Tüp Geçişi Projesi’nden ve kent içi ulaşım projelerinden beklenen katkının alınamaması,
4. Siyasal iktidarların desteğinin zayıflayabilmesi.
 

Öne Çıkanlar

Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.