22,5° Yarıçaplı Lineer Motorlar Sistem Tasarımları Yelpazesini Genişletiyor

 22,5° Yarıçaplı Lineer Motorlar Sistem Tasarımları Yelpazesini Genişletiyor

XTS: Daha fazla üretim esnekliği için yeni motor modülleri
 
Yeni motor modülleriyle, eXtended Transport System’in (XTS) yüksek esnekliği yine artırıldı. Düz ve eğimli motor modülleri (180°), 22,5 ° yarıçapa sahip yeni modellerle destekleniyor.  Bunlar, tam daireler, içe ya da dışa yuvarlatılmış yeni geometriler veya yuvarlak köşeleri olan kareler gibi yeni hat geometrilerini elde etmeyi mümkün kılıyor. Uygulamaların yelpazesi artık daha da genişleyebiliyor. Örneğin, esnek bir döner indeks tablası veya tamamen doğrusal hat düzenleri gibi.
 
XTS lineer taşıma sistemi, entegre güç elektroniğine sahip modüler doğrusal motorlar ve dahili pozisyon ölçümünün yanı sıra, 1’den n’e kadar seçilebilen kablosuz taşıyıcılar ve mekanik kılavuz raylarından oluşuyor.  
 
Bu yüksek performanslı bileşenlerle çeşitli uygulamalar, geometriler, uzunluklar ve yarıçaplar gerçeklenebiliyor.  AT2020-0250 motor modülleri (+22.5°, dışa bombeli) ve AT2025-0250 (-22.5°, içe bombeli) XTS sisteminin imkanlarını hat düzenleri bakımından büyük ölçüde geliştiriyor.  Farklı doğrusal ve eğri modüllerin kombinasyonuyla, hat düzeni kolayca en geniş uygulama gereksinimleri çeşitliliğini karşılamak üzere adapte edilebiliyor.  Tabii ki, yeni motor modülleri için uyumlu kılavuz rayları da mevcut.  
 
XTS, ürünleri ve biçimleri değiştirme, değişikliklerin çok kısa sürede uygulanması imkanını sunuyor ve bütün bunlar için yeniden mekanik yapılandırmaya gerek duyulmuyor. Karmaşık ve pahalı mekanik sistemlerin yerini esnek yazılım işlevselliği alıyor.  Yeni motor modülleri sayesinde uygulama alanları arasında şu seçenekler mevcut:
 
– Taşıyıcıların dış taraf etrafında çalıştığı tam daire 
– Taşıyıcıların iç taraf etrafında çalıştığı tam daire
– Çokgen, düz bölümlere bağlı daire segmentleri 
– Adım ve S şekilli hat düzenleri  
 
– Ölçüsü serbestçe seçilebilen yuvarlatılmış dikdörtgen 
Bu, uygulama ve mevcut kurulum alanına bağlı olarak XTS mekatronik sistem tasarımlarında belirgin bir çeşitlilik sağlıyor.
 
 
 
www.beckhoff.com.tr                                     BECKHOFF

Ürünler

Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.