Yokogawa Exaquantum™ R3.02 PIMS :Üretim tesislerinde gelişmiş ağ ve veri analizi fonksiyonları

  YOKOGAWA / www.yokogawa.com

 
Üretim tesislerinde sağlıklı bir kontrolün sağlanması için her geçen gün artan miktarlarda verilerin toplanması, depolanması ve analiz edilmesi önem taşımaktadır; bu nedenle uygun operasyonel iyileştirmelerin yapilabilmesi adina gelişmiş özelliklere sahip tesis bilgi yönetimi sistemlerine (PIMS’lere) gün geçtikçe artan bir ihtiyaç doğmaktadır. 
 
Tüm bunlara yanıt olarak, Yokogawa tesis operasyonlarını geliştirmek için kullanıcılara gerekli bilgi takibini sağlayabilecekleri ağ ve veri analizi fonksiyonlarini ekleyerek Exaquantum’u geliştirmiştir.
 
Yokogawa Exaquantum™ R3.02 PIMS’in sahip olduğu donanımlara bir bakacak olursak;
1.Gelişmiş web tabanlı işlevsellik 
Önemli tesis etkilerinin görnürlüğünü arttırmak adına; kullanıcılar, detaylı bilgiler sağlayacak dipnotlar ve analiz notları ilave edebiliyorlarken, aynı zamanda dosyalara ve web sayfalarına Exaquantum/Web kullanımıyla erişebilecekleri linkler ekleyebilmektedir. Bu özellikler Exaquantum/Explorer kullanıcıları da dahil olmak uzere diğerleriyle de paylaşılabilmektedir.
 
Veriler arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yardımcı olmak için, Exaquantum/Web kullanıcıları artık İnternet Explorer veya Safari tarayıcılarını kullanabilir, grafik oluşturmak için X-Y Plot kontrollerinden yararlanabilirler. 
 
Bu grafikleri, örneğin komprosördeki dalgalanmaların tahmini ve PID kontrollerinin analizi gibi amaçlarla kullanabilmeleri büyük yarar sağlayacaktır.
 
2.Windows 10 
Exaquantum™, Microsoft’un en son işletim sistemi Windows 10‘u desteklemektedir. 
 
3.Yeni veri analiz fonksiyonları
Büyük miktardaki işlem verileri, alarm ve etkinlikler, Exaquantum PIMS tarafından toplanan ve kayıt altına alınan tüm diğer (farkli türde) verilerin analizlerinin yapılması gibi yeni opsiyonel fonksiyonlar getirilmiştir. Tüm bunlara ISA-18,2 ve IEC62682 uyumlu alarm yöntemi fonksiyonu, güvenlik yönetim fonksiyonu ve üretim bilgileri fonksiyonu dâhildir. 
 

Ürünler

Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.