PLASTİK SEKTÖRÜMÜZ AVRUPA’NIN 2. BÜYÜĞÜ

Milliyet Gazetesi’nin Ekim 2017 tarihli, “Avrupa’nın En Büyük 2’nci Plastik Endüstrisi Türkiye’dir” başlıklı haberine göre, PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Türkiye plastik sektörü, ülkemizin lokomotif endüstrilerinden biridir, dünya ile yarıştığı endüstrilerden birdir. Avrupa’nın en büyük 2’nci plastik endüstri Türkiye’dir. Almanya birinci, Türkiye ikinci. Bunu son 5 senede yaptık” demiş.

 
Haberin devamında ise şöyle deniliyor: “Günümüzün rekabetçi piyasa koşullarında ambalajın önemi her geçen gün artıyor. Ambalaj ürünü dış etkenlerden koruyarak hijyenik koşullarda taşınması ve saklanmasını sağlarken raf ömrünü uzatıyor. Tüketicilerin satın alma kararında da ambalaj başrolde yer alıyor. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), bu yıl dördüncü kez düzenlediği Uluslararası Ambalaj Teknolojileri Kongresi ile 2016 yılında yaklaşık 20 milyar dolarlık üretime ulaşan ambalaj sektöründeki son gelişmeleri gündeme 
taşıdı.
 
Kongrede; temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden gıdaya, tekstilden elektronik ürünlere kadar birçok sektörün dahil olduğu ‘Tüketici Ürünlerinde Ambalajlar’ tüm boyutlarıyla ele alındı. Ambalaj sektörünün tüm taraflarını buluşturan kongre, PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu’nun açılış konuşması ile başladı ve ‘Ambalajda Yeni Trendler’ başlığı altında bir panelle devam etti. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu’nun moderatörlüğünde yapılan panelin diğer önemli isimleri Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) Başkanı Fahri Özer, TOBB Türkiye Ambalaj Sanayi Meclisi Başkanı Mustafa Tacir, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir ve Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) Başkanı Osman Acun oldu. Panelde, tasarım ve markalaşma sürecinde ambalajın önemi ve inovatif trendler hakkında merak edilenler konuşuldu.
 
Türkiye plastik sektörü, ülkemizin lokomotif endüstrilerinden biri olduğunun altını çizen PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, ‘Dünya ile yarıştığı endüstrilerden birdir. Avrupa’nın en büyük 2’nci plastik endüstri Türkiye’dir. Almanya birinci, Türkiye ikinci. Bunu son 5 senede yaptık. 5 sene içinde her sene bir Avrupalı rakibimizi geçerek ikinciliğe kadar yükseldik. Hedefimiz, ciddi çalışmaya devam ederek birinciliği almak…’ dedi.”
 
Plastik Sektörümüze ilişkin en yakın tarihli genel verileri ise, yine Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı -PAGEV’in “Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2017-6 Aylık” çalışmasında bulup aktarıyoruz:
 
TÜRKİYE PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER - ÜRETİM
2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle 4,7 milyon ton ve 17,7 milyar dolarlık plastik mamul üretimi gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi halinde 2017 sonunda üretimin 9,4 milyon ton ve 35,5 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Bu durumda 2017 yılında toplam plastik mamul üretiminin 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 6,3 değer bazında da % 5 artabileceği tahmin edilmektedir.
 
 
KAPASİTE KULLANIMI
Plastik sektöründe 2017 yılının Haziran ayında ortalama kapasite kullanımı % 75,8 olarak gerçekleşmiş olup, genel imalat sanayinin ortalama kapasite kullanımı olan % 79’un 3,2 puan gerisinde kalınmıştır.
PLASTİK MAMUL ÜRETİMİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle 4,7 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 1 milyon 885 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1 milyon 37 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI
Plastik sektöründe 2012 – 2016 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama 821 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleşmiş olup toplam yatırımın % 37’sini presler ve diğer makinalar, % 23’ünü enjeksiyon, % 19’unu ekstrüzyon, % 4’ünü termoform, % 2’sini şişirme ve % 15’ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.
 
Plastik sektöründe makine teçhizat yatırımı 2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle 441 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı trendle devamı halinde 2017 sonunda sektörün makina ve teçhizat yatırımının 883 milyon dolara çıkacağı ve 2016 yılına kıyasla % 0,3 artacağı tahmin edilmektedir.
 
2017 yılının Haziranayı sonu itibariyle sektöre yapılan toplam 441 milyon dolarlık yatırımın % 37’sini presler ve diğer makinalar, % 19’unu enjeksiyon makineleri, % 15’ini ekstrüzyon makineleri, % 22’sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur. Termoform ve şişirme makinaları toplam yatırımdan sırası ile % 3 ve % 4 pay almıştır.
 
PLASTİK MAMUL İTHALATI
2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle 300 bin ton ve 1 milyar 474 milyon dolarlık plastik mamul ithal edilmiştir. Aynı trendle devamı halinde toplam plastik mamul ithalatının 2017 sonunda 600 bin ton ve 2 milyar 949 milyon dolara erişebileceği ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 1,8 değer bazında da % 0,7 artacağı tahmin edilmektedir.
 
2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 3920 GTİP No’lu (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar) mamul grubunda gerçekleşmiştir. Bu GTİP No’da yer alan mamullerin ithalatı, toplam plastik mamul ithalatının miktar bazında % 44’ünü değer bazında da % 32’sini oluşturmuştur.
 
Tablo: GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (1000 Ton) Kaynak: TUİK
 
Tablo: GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (Milyon ABD $)) Kaynak: TUİK
 
ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İTHALATI
Türkiye her yıl 100’ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yapmaktadır. 2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 70’ini değer bazında da % 73’ünü oluşturmuştur.
 
2014 yılından bu yana Çin, plastik mamullerde en çok ithalatın yapıldığı ülke konumundadır. 2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle Çin’in toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında % 24 ve değer bazında da % 18 pay aldığı ve miktar bazında ilk sırada olmasına rağmen, değer bazında ilk sırayı Almanya ile paylaştığı görülmektedir.
 
Bu 2 ülkenin dışında İtalya, Güney Kore ve Fransa’nın toplam plastik mamullerde en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.
 
Tablo 6: Plastik Mamul İthalatında İlk 10 Ülke Kaynak: TUİK
 
PLASTİK MAMUL İHRACATI
2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle 798 bin ton ve 2 milyar 86 milyon dolarlık plastik mamul ihracatı yapılmıştır. Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul ihracatının yıl sonunda 1,6 milyon tona ve 4,17 milyar dolara çıkması ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 3 ve değer bazında da % 1,6 artması beklenmektedir.
 
2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3920 (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar) ve 3923 (eşya taşıma ambalajı için plastik mamuller, tıpa, kapak, kapsül) GTİP’lerdeki mamul gruplarında gerçekleşmiştir. 
 
Bu GTİP gruplarında yer alan mamullerin ihracatı toplam plastik mamul ihracatının miktar bazında % 46’sını, değer bazında da % 42’sini oluşturmuştur.
 
 
ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İHRACATI
Türkiye, yaklaşık 150 ülkeye plastik mamuller ihraç etmektedir. 2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında % 47, değer bazında da % 45 pay almıştır.
 
2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve Fransa en çok plastik mamul ihraç edilen dış pazarları oluşturmuştur.
 
 
PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI
Plastik mamullerde birim ithal fiyatları birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmektedir.
 
2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 4,91 $/kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,61 $/kg olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılına kıyasla ortalama ithalat fiyatı % 1,1 ortalama ihracat fiyatı % 1,4 gerilemiştir.
 
Tablo 10: Plastik Mamullerde Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları ($/ton)
 
PLASTİK MAMUL İHRACATINDA YARATILAN KATMA DEĞER
2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle plastik mamul sektörü ihracatında kg başına 1,2 dolar katma değer yaratılmıştır. Yaratılan katma değerin ihracat fiyatına oranı olarak en yüksek katma değer % 73 ile 3926 ve % 72 ile 3919 GTİP nolu mamullerde sağlanmıştır. Ancak, 3919 GTİP nolu mamullerin toplam sektör ihracatı içindeki payı sadece % 2, 3926 GTİP mamullerin toplam ihracat içindeki payı % 10’dur. 3916 GTİP nolu mamul grubunda ise % 15 ile en düşük katma değer sağlandığı görülmektedir.
 
Plastik sektörünün ihracatta katma değerini arttırması için yüksek katma değerli mamullerin toplam ihracat içindeki payını arttırması gerekmektedir.
 
Tablo 11: Plastik Mamul İhracatında Yaratılan Katma Değer
 
PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET DENGESİ
Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima dış ticaret fazlası vermektedir. 2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle 498 bin ton ve 612 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Dış ticaret fazlasının 2017 sonunda 997 bin ton ve 1,22 milyar dolara çıkması beklenmektedir.
 
PLASTIK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ
2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle plastik mamul sektöründe 4,2 milyon ton ve 17,1 milyar dolarlık iç pazar tüketimi gerçekleşmiştir. Tüketimin aynı trendle sürmesi halinde yıl sonunda 8,4 milyon ton ve 34,2 milyar dolar olarak gerçekleşeceği ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 6,3 değer bazında da % 4,9 artacağı tahmin edilmektedir.
 
2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle gerçekleşen 4,2 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 2 milyon 100 bin tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 2,1 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.
 
PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ - EŞ DÖNEM KIYASLAMASI
Plastik mamullerde 2017 yılının Ocak –Haziran döneminde 2016 yılının eş dönemine kıyasla ve miktar bazında;
* Üretim % 2,1, ihracat % 1,3, yurtiçi tüketim % 2 ve dış ticaret fazlası % 3,2 artmış, ithalat ise % 0,3 gerilemiştir.
*Aynı dönemde ihracatın üretim içindeki payı % 17 ve ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da % 7 ile aynı düzeyde kalırken ihracatın ithalatı karşılama oranı % 260’dan % 266’ya çıkmıştır.
Plastik mamullerde 2017 yılının Ocak – Haziran döneminde 2016 yılının eş dönemine kıyasla ve değer bazında;
*Üretim ve yurtiçi tüketim % 0,3, ithalat % 2,3 ve ihracat % 1,3 gerilemiştir.
*Bu dönemde dış ticaret fazlası % 1,3 artmış, ihracatın üretim içindeki payı % 12, ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da % 9 ile aynı düzeyde kalmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı % 140’dan % 141’eçıkmıştır.
 
 

Öne Çıkanlar

Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.