İTÜRO Robot Olimpiyatları

 17-20 Nisan 2019
Dile kolay, bu yıl 14. kez düzenlenecek olan İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları (İTÜRO), İTÜ OTOKON tarafından 16, 17, ve 18 Nisan 2020’de yeniden, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek müthiş bir etkinlik ve sürekli kendisini yenileyen, geliştiren çok dolu bir organizasyon.  

 
İTÜRO Robot Olimpiyatları 2020’ye hızlı başladı.
Her zaman geleceğimiz olan gençlere, bilim insanlarına, mühendislere gönüllü destekçisi olamaya çalışan Eksen Medya Grup ve Endüstri Otomasyon Dergisi 2020’de de bu Gönüllü Desteğe devam edecektir. Ve herkesi geleceğin teknolojilerini düşünen, üreten ve geliştirmeye çalışan, genç akıllara katkı sunan, destek olan gönüllü destekçi olmaya davet ediyoruz.
 
İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü OTOKON tarafından organize edilen İTÜ Robot Olimpiyatları, robotik alanında çalışma yapmakta olan öğrencileri, akademisyenleri ve endüstri temsilcilerini düzenlenecek etkinlikler aracılığıyla bir araya getirmeyi hedefleyen ve meydana gelen teknolojik gelişmeler ışığında bu alanda yapılan çalışmaları sorgulamayı planlayan bir oluşum. 

İTÜ Robot Olimpiyatları, ülkemizde eksikliği hissedilen ve ürettiği katma değeri tartışılamayacak kadar yüksek olan robotik alanında yeni açılımlar sağlamaktadır. Yarışmalar, seminerler, paneller gibi etkinliklerle Türkiye’mizin en önemli gücü olan üreten beyinlerini, benzersiz bir bilimsel etkinlikle ilk kez 2007’de buluşturan İTÜ Robot Olimpiyatları, Geleceğin  mühendislerine bilim insanlarına çok önemli bir kaynak olacağını düşünmekteyiz. Bu neden ile üniversitelerde yapılan İTÜRO ve benzeri etkinliklerin desteklenmesi çok önemlidir.

 

İTÜ Robot Olimpiyatları’nın düzenlenme amaçları ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

•Robotik alanındaki gelişmeleri ve robotiğin uygulama alanlarını katılımcılara tanıtmak. 

•Türkiye’de her öğretim düzeyinden öğrencileri robotik alanında düzenlenen konferanslar ve söyleşilerle bilgi ve deneyim yönünden desteklemek. 

•Düzenlenecek yarışmalara Türkiye ve dünya genelinden katılım sağlayarak robotik alanında çalışma yapan insanları bir araya getirmek. 

•Türkiye’deki üniversite ve lise öğrencilerinin yaptıkları bilimsel çalışmaların destek görmesini sağlamak ve değerlendirilmesi için fırsat oluşturmak. 

•Organizasyon boyunca ve organizasyon sonrasında oluşturulan verimli  üretim ortamıyla sorunlara somut çözümler üretmek ve üretilen bu çözümlerin hayata geçmesini sağlamak. 

•Üniversitemizin öğrencilerinin bu konudaki bilgi birikimini ve çalışma azmini yurtdışında bu işleuğraşanöğrencilere, akademisyenlere ve şirketlere göstermek ve bu yolda ülkemizdeki diğer üniversite öğrencilerine örnek olmak. 

•Türkiye’de robotik teknolojileriyle ilgilenen öğrenciler ile aynı konuyla ilgili akademisyenler ve şirketler arasındaki iletişime yardımcı olmak. 

•Asya ve Avrupa’nın kucaklaştığı yer olan İstanbul’da İTÜRO 2020’yi uluslararası bir yarışma haline getirerek, kültür ve sanat beşiği kentimizi teknolojinin de kalbi haline getirmek. 

•İTÜ Robot Olimpiyatları’nda 2019’a kadar bu yaratılan hareketin devamı için büyük adımlar atıldı. İTÜRO 2020’de ise hedeflerimize bir adım daha yaklaşıp, onlara ulaşmak. 

 

Dünyanın dört bir yanından katılım sağlamayı planlayan bir organizasyonun katılımcıları bir araya geldiğinde önemli bir potansiyel oluşturacak gruplar olmalıdır. Bunun için İTÜRO ulaşılması gereken hedef kitle olarak; 

•Dünyanın üreten, fırsat bekleyen ve robotiğe meraklı olan gençleri, 

•Robotikle ilgili çalışm ayapmış ve yapmakta olan akademisyenleri,

•Robotik ve bilişim teknolojilerinin sahadaki uygulayıcıları olan endüstri temsilcileri seçilmiştir. 

 

İTÜ Robot Olimpiyatları 2020 etkinliklerine, daha önceki etkinliklerinde de olduğu gibi başta üniversite ve lise öğrencileri, akademisyenler, iş adamları olmak üzere ulusal ve uluslararası sahada ilgililerin katılımları beklenmektedir. İTÜRO’nun, İstanbul gibi endüstriyel aktivitelerin yoğunolduğu bir şehirde düzenlenmiş olması katılımcı sayısının artmasında büyük rol oynamıştır. İTÜRO 2020’de de yarışma, seminer ve düzenlenen diğer etkinliklerle katılımcı sayısının katlanarak artması ve 10000 kişiye ulaşması beklenmektedir. 

 

İTÜRO bünyesinde düzenlenecek etkinlikler ise şöyle:

 

1. Yarışmalar: İTÜRO 2007’den bu yana her sene katılımcılarımızın robotiğe olan ilgisini hiç kaybetmemesi amacıyla heyecanlı ve dinamik kategorilerde robot yarışmaları düzenlenmiş ve derece sahiplerine ödüller verilmiştir. Ekibimiz tarafından özenle tasarlanan kategoriler farklı zorluk derecelerinde olması yönüyle robotiğin her aşamasında bireye hitap etmekte ve üretkenliği ön plana çıkararak robotiğin gelişmesine katkı sağlamaktadır. İTÜRO 2020’de de bu amaçtan hiç taviz vermeyen yepyeni kategoriler yarışmacılarını bekliyor olacak. 

 

2. Seminerler ve Konferanslar: İTÜ Robot Olimpiyatları 2020 kapsamında değerli akademisyenlerimiz, sanayi katılımcıları, deneyimli arkadaşlarımız tarafından, robotik ve kontrol bilimi gibi alanlarda seminerler düzenlenmesi planlanmaktadır. Yarışmalarla ve diğer etkinliklerle eş zamanlı olarak düzenlenmesi düşünülen bu etkinliklerin, bu alanda çalışmalar yapmakta olan katılımcılara yol göstereceğine inanıyor ve katılımcıların bakış açılarını genişleteceğini düşünüyoruz. 

 

 

3. Paneller: İTÜRO, amacı itibariyle Türkiye’de robotik alanında yeni açılımlar yakalamak, sorunları çözüm üretmesi gerekenlerle buluşturmakpeşindedir. Bunun için, yarışma katılımcıları yani dünyanın erken yaşta üretim yapan insanları ile sanayi ve üniversite temsilcilerini bir araya getirmektedir. Oluşan bu verimli ortamda düzenlenen çözüm odaklı paneller aracılığıyla mevcut sorunlar ortaya konulacak ve çözüm üretilmesi sağlanacaktır. 

 

4. Söyleşiler: İTÜ Robot Olimpiyatları 2020’a katılımlar sadece İstanbul ve civarı bölgelerden değil Türkiye’nin dört bir yanından ve dünya genelinden olacaktır. Daha önce bu alanda çalışma yapmış ve yapmakta olan deneyimli ve başarı sağlamış insanlar ile katılımcıları buluşturmak; onları başarıya giden yollardan haberdar etmek ve elde edilen deneyimi kısa yoldan yaymak için söyleşiler planlanmaktadır. 

 

5. Sergiler: İTÜ Robot Olimpiyatları 2016’da, seminerler, paneller, söyleşiler ve yarışmaların yanı sıra katılımcıların ürettiklerini sunabileceği bir ortam sağlayan sergilere de yer verilmiştir. İTÜRO 2020’de düzenlenecek sergilerin daha yüksek verimle geçmesi beklenmektedir. Serbest kategoride yarışan robotlar da sergilenecek, bu sayede yarışmacılar projelerini ziyaretçilere sunma imkanı bulacaktır. Ayrıca 2008 yılında minyatür sanatçısı Leman Dinçtürk’ün hazırladığı, ilk kontrol mühendisi kabul edilen İslam bilgini El- Cezeri’nin otomatlarından oluşan minyatür sergisi gösterime sunulmuştur. Katılımcı projelerinin yanı sıra orijinal, başarılı ve hiçbir kategoride yarışmayacak ilgi çekici projeler de organizasyon süresince sergilenecektir. 

 

YARIŞMA KATEGORİLERİ

Şimdiye kadar İTÜ Robot Olimpiyatları’nda düzenlenmiş olan kategoriler;

 

•Çizgi İzleyen Minikler

Bu kategoride Çizgi İzleyen kategorisinden farklı olarak 6-14 yaş arası sınırı koyularak o yaş aralığındakilerin kendi aralarında yarışabilecekleri bir kategori oluşturulmuştur. 

 

•Renk Seçen

Bu kategoride robotun belli sayı ve renkteki küpleri bulundukları yerden alıp aynı renkte olan bölgelere  yerleştirmesi beklenmektedir.

 

•Merdiven Çıkan

Bu kategoride robotun merdiven basamaklarını çıkıp inmesi beklenmektedir.

 

•Mikro Sumo

Bu kategoride belli boyutlarda olan iki robottan birinin diğerini dohyo adı verilen pisten dışarı çıkarması beklenmektedir.

 

•Trafik

Bu kategoride robotun araba şeklinde olması ve önceden belirlenen trafik kurallarını dikkate alarak karşısına çıkan işaret tabelalarına uygun bir şekilde pist üzerinde hareket etmesi beklenmektedir.

 

•Serbest Kategori

Bu kategoride yarışmacılar kendi projelerini sergileyip jürilerden en yüksek puanı almayı hedeflemektedir.

 

•Labirent

Bu kategoride robotun labirent içinde dolanıp en kısa çıkış yolunu bulması ve hızla çıkması beklenmektedir.

 

•İnşaat

Bu kategoride robotun kendisine verilen bloklar ile önceden belirlenen yapıyı hatasız ve en kısa sürede tamamlaması beklenmektedir.

 

•Senaryo: Lojistik

Senaryo: Lojistik kategorisi, yarışmacının ilk robotu ile görüntü halinde verilen bilgiyi işleyerek ikinci robotuna aktaracağı ve ikinci robotun da iletilen bilgiyi işleyerek bir taşıma görevini yerine getirmesi üzerine kuruludur.

 

•Drone

Bu kategoride robotlar, pist üzerindeki iki direk etrafında belirli bir yönde otonom uçuş yapmaya çalışırlar. Başarı kriteri iki direk etrafında en az 2 tur atmaktır.

 

•Çizgi Futbol

Çizgi Futbol kategorisi, robotun bir futbol antrenmanındaki gibi engelleri aşarak top sürmesi ve şut

 

http://www.ituro.org/tr/

 
Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.