Endüstri 4.0 ve Codesys

 Endüstri 4.0 ve Codesys

Endüstri 4.0 sadece 10 yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz şeyleri yapmaya geçmemizi hedefleyen, Almanya tarafından sürüklenen bir olgu. Öncelikle Endüstri 4.0’ın Endüstri 1,2,3 döngülerine kısaca bakmakta fayda var. İlk Endüstriyel Devrim, 19. yy’da tarlalardan fabrikalaşmaya geçiş ile başladı. 2. Endüstriyel Devrimi 1850’lerden 1. Dünya Savaşı’na kadar olan elektriğin keşfine doğru yaşadığımız süreçte gördük. 
 
3. Endüstriyel Devrime, 1950 ile 1970 arasında mekanik ve analog dünyadan dijitale geçiş ile başladık ve şimdi ise Endüstri 4.0’ı konuşuyoruz. 
 
Endüstri 4.0 bize gelecekte gerek tedarik zincirinde gerekse üretim teknolojilerinde kendi kendine yaşayan ve insandan arındırılmış, filmlerde izlediğimiz Terminatör’ü hedefleyen bir dijital dünya ve kendi kendine yaşayan fabrikalar amaçlıyor. Gerek üretim alanındaki ürünlerin eksilmesi durumunda bunun otomatik tedariği; bilgilendirme, reçetelerinin otomatik olarak hazırlanması, gerek servis tarafında herhangi bir ürün değişiminde ürünle ilgili tüm programların otomatik olarak kendi kendine geri yüklenerek sistemin üretimi hazır hale getirilmesi gibi birçok karmaşık altyapıyı beraberinde getiriyor. 
 
Endüstri 4.0, tamamen internet ve Ethernet tabanlı bir endüstriyel yaşam hedefliyor.
 
 
Neden Codesys
Yeni bir üretim tesisi açmanın veya mevcut bir tesiste yeni bir ürünün üretimine başlamanın oldukça zorlu aşamaları vardır: Uyum süresi, denemeler, seri üretim öncesi testler ve çok sayıda beklenmedik maliyet aşımları. Faaliyetlerin beklenmedik bir şekilde bir gün boyunca durması birçok işletme için oldukça büyük bir gelir kaybı demektir. Sanayi 4.0 fiziksel üretime hazırlanılabilmesi için üretim tesislerini ve ürünleri sanal ortamda sunacak. Süreçlerin her biri fiziksel haritalandırma tamamlanmadan önce sanal olarak simülasyondan geçip doğrulanmış olacak. 
 
Endüstri 4.0 Geleneksel Sanayinin Internet, Haberleşme, Bilgisayarlaşma, Otomasyon teknolojileri ve Kablosuz İletişimin bilgi entegrasyonuyla birleşerek Yüksek Teknoloji ile donatılmasıdır. Tüm Sanayi hızlı bir şekilde Endüstri 4.0’a doğru ilerlemektedir. Bu yapı, Fabrikalardaki tüm sistemin, üretim hatlarındaki cihazların ve makinaların birbirleriyle ileri derece gelişmiş olarak haberleşerek bağlantıda kalmasını sağlar ve hatta bunların ötesinde bir çok farklı Protokol, Domain ve Uygulamada çalışan Makina-Makina (M2M) haberleşmesini tek bir çatı altında toplayarak Servis ağını teknolojik olarak rahatlatır.
 
2008 yılında yeni kontrolörümüzü tasarlarken tüm kontrolörlerin özellikle iyi bir PLC backgorund’unu içerip, aynı zamanda ciddi bir IT altyapısına sahip olmasını hedefledik. 2015-2020 arasındaki süreçte Ethernet tabanlı PLC’lerin son derece önem kazanacağını biliyorduk. Bizim yeni PFC100 ve PFC200 serilerimiz içerisinde aynı zamanda Linux ve CoDeSys 3.0’ın çalıştığı her türlü IT altyapısını destekleyen HTTP, HTTPs, VPN, SSL gibi tüm IT güvenlik teknolojilerinin içerildiği, bir tarafta Profibus, CANBus, Modbus çalışırken diğer taraftan doğrudan Ethernet ile 2. bir ID üzerinden  başka bir hatta bağlanabilen ve dolayısıyla farklı katmanlar arasında tamamen arabirim oluşturabilecek yeni bir PLC çıkarttık.
 
10 MB programlama hafızası bulunan, son derece karmaşık programların dahi yazılabildiği, veri hafızasının da inanılmaz geliştirildiği; 32 GB’lık SD kartların üzerine takılabildiği bu PC PLC platformunu Endüstri 4.0’a hazır olmak için geliştirdik. Tüm çıkarttığımız yeni ekranlar WebServer üzerinden çalışabiliyor. PLC’nin içerisine gömdüğümüz tüm görselleştirmeyi ekranlarda herhangi bir başka işleme gerek kalmadan doğrudan kullanabilme şansına sahibiz. Ekran bozulduğu zaman sadece ekranı değiştirerek tüm yapıyı otomatik olarak hayata geçirebiliyoruz.  
 
Endüstri 4.0 tamamen merkezi server’lar veya bulut haberleşmesini hedefliyor. O yüzden Ethernet altyapısına entegre olmadan sadece PLC’nin hızıyla şu anki yaşadığımız dünyadan farklı bir yere gidemeyiz. Endüstri 4.0’da hızdan değil kendi kendine yaşayan fabrikalardan bahsediliyor. 
 
Daha akıllı yapılar sadece PLC ile değil büyük ölçekli server’lar ile olabilir. Uzakdoğu’da başka iletişim platformları kullanan firmaların da yavaş yavaş bu tarafa doğru yanaşması ya da Ethernet tabanlı yeni bir platform çıkarması gerekeceğini düşünüyoruz.
 
 
Üniversitelerde de bazı değişikliklerin olması gerekiyor. Henüz üniversite sanayi işbirliği kurulabilmiş değil sadece konuşuyoruz. Üniversiteler, sanayinin gerçekten bir parçası olmalı. 
 
Almanya’da şirketler ile birlikte ürün geliştiren üniversiteler bizde meslek liselerinde olduğu şekilde belli sayıda öğrencisini yıl boyunca şirketlere gönderiyor. Bu yapıyı harmanlayan üniversitelerde hayata uygulanabilen bazı alt bölümlerin oluşması gerekiyor. Bilgisayar altyapısını endüstriye uygulamak için bilgisayar mühendisliği ile elektronik mühendisliği arasında başka tanımların ortaya çıkacağına eminiz.
 
 

Ürünler

Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.