Endüstri 4.0 ISG Çözümü

 Endüstri 4.0 ISG Çözümü

SOS App Uygulaması
SOS App üretim ortamında emniyetli davranışları güçlendirip, emniyetsiz davranışları engelleyerek çalışma alanındaki kazaların meydana gelmesini önlemek amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.
Uygulama yakın kaza bildirimleri sayesinde kazaya yol açabilecek olan etmenleri belirler, kaza meydana gelmeden önce gerekli uyarıları yaparak bu etmenlerin düzeltilmesini veya ortadan kaldırılmasını sağlar.
Yaptığı izleme ve raporlama sayesinde çalışanları emniyetli çalışmaya yöneltir. 
 
Faydalarınız
• İşletmenin İSG kültürünü yerleştirmek ve tabana yaymak için gerekli olan “Gözlemci” işlevini destekler • “Bring Your Own Device” - Her türlü mobil cihaz entegrasyonunu destekleyerek gözlemci işlevi için ilave maliyet yaratmaz
• Fotoğraf ve video içeren, konuşma ile doldurulan ramak kala raporlarını hızlıca üretir ve kayıt altına alır • Kullanıcı tarafından tasarlanan esnek form yapısı sayesinde yazılım geliştiricilere bağımlılığı ortadan
kaldırır • İçerdiği “Pilz Hazard Rating” zengin Risk Değerlendirme Metodolojisi sayesinde hassas ve sağlıklı Risk Değerlendirme imkanı sağlar.
 
Neden SOS App? 
• Tüm çalışanların dahil olduğu, kaza olmadan, ramak kala aşamasında veya öncesinde risklerin belirlenmesi raporlanması ve takip edilmesi ile 0 iş kazası hedefine ulaşılır • Bu sistem kolay, hızlı reaksiyon gösterir ve hiyerarşik olarak raporlama yeteneğine sahiptir • Üst yönetimin ihtiyaç duyduğu her türlü adaptasyon ve yeniliğe açıktır…
 
Yazılım Özellikleri:
• Mobil Cihaz üzerinden konuşarak:
• Risk Değerlendirmesi
• Ramak Kala
• Saha Denetimi anında raporlanır
• Tüm raporlara Mobil Cihaz üzerinden fotoğraf ve video eklenebilir
• Kullanıcılar kendi rapor formatlarını oluşturabilir ve değiştirebilirler
• Barkod, RFID, Wi-Fi ve Bluetooth sistemlerini destekler
• Formlar kolayca oluşturulur ve düzenlenir
• Tüm İSG aksiyonları hiyerarşik olarak yönetilir 
• MOP App ile birlikte çalışarak ihlal ve müdahaleleri anında raporlar.
 
 
 

Ürünler

Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.