Automation Studio 4 kullanıma sunuldu

 BR AUTOMATION / www.br-automation.com/tr

Yeni nesil yazılım “Akıllı Mühendislik - Smart Engineering” sunuyor
Automation Studio 4 yazılımı dünyanın çeşitli yerlerinden pilot müşterilerin katılımıyla gerçekleşen ve başarıyla sonuçlanan detaylı bir test sürecinin ardından kullanıma sunuldu. Artan ürün karmaşıklığına rağmen, yeni tasarlanan entegre otomasyon yazılımı üç amacı yerine getirmektedir: Toplam kaliteyi artırıyor, mühendislik maliyetini düşürüyor ve pazara dahil etme süresini kısaltıyor. B&R mühendislik süreçlerinin verimli ve etkin bir şekilde geliştirilmesini sağlayarak yazılım tasarım verimliliğini çok yüksek bir seviyeye taşıyor. Automation Studio 4 “Akıllı Mühendislik - Smart Engineering” anlamına geliyor.
 
Daha hızlı donanım konfigürasyonu
Yeni System Designer aracı görsel editör üzerinde donanım bileşenlerinin temsili olarak görülmesine imkan veriyor. Böylece donanım konfigürasyonu her zamankinden daha kolay, daha hızlı ve daha az hata ile gerçekleştirilebiliyor. Tasarım aracı kapsamında otomatik olasılık kontrolü, temel parametre ayarlarının konfigürasyonu ve sistemin tüm parçalarının tekrar kullanılabilmesi için son derece etkili fonksiyonlar bulunuyor. Böylece yaratılabilecek modüler makinelerin tüm varyasyonlarına optimal destek sağlanabilecek bir altyapı kurulmuş oluyor.
 
Çift yönlü eşleştirilebilen EPLAN ara yüzü
Sistem geliştiricileri EPLAN Electric P8 ECAD projelerini Automation Studio’da donanım konfigürasyonunu çift yönlü eşleştirilebiliniyor. Bu da gereken iş miktarını şaşırtıcı derecede azaltıyor ve iki farklı veri tabanının kullanımından kaynaklanabilecek bir hata olasılığını ortadan kaldırıyor. Simülasyon yazılımına benzer ara yüzler simülasyon verisini kullanarak bazı uygulamaları otomatik olarak yaratıyor. Bu uygulamalar sayesinde, yaratılan sistemlerin testi için geliştirme sürecinin son aşamasına kadar beklemeye gerek kalmıyor.
Eş zamanlı mühendislik, pazara giriş süresini kısaltıyor
Automation Studio 4 modüler projelere tam destek vererek her bir projenin otonom modüllerden oluşan bir yapıya dönüştürülmesine imkan veriyor. Böylece birden çok yazılım mühendisinin aynı proje üzerinde aynı anda çalışması ve kodu donanıma ayrı ayrı aktarmaları sağlanmış oluyor. Eş zamanlı mühendislik, geliştirme sürelerini kısaltmanın yanı sıra üçüncü parti yazılım geliştiricilerinin projeye daha kolay entegre olmasını ve test edilmiş sistem parçalarının tekrar kullanımını sağlıyor.
 
Buna ek olarak, OPC Unified Architecture üzerinden yapılabilen haberleşme diğer sistemler ile uyumluluk sağlıyor. Web teknolojilerine doğrudan destek verilmesiyle de görselleştirme, proses kontrolü ve uzaktan bakım uygulamalarının geliştirilmesi kolaylaştırılmış oluyor.
Daha akıllı programlama dilleri ve şablonlar
 
Automation Studio 4 nesne yönelimli programlama kabiliyeti SmartEdit özelliği sayesinde çok daha verimli hale geldi. SmartEdit fonksiyon kütüphaneleri ve mevcut program bölümlerden projeyle ilgili öneriler üretiyor. Görselleştirme şablonları da kullanıcı ara yüzü tasarımını hızlandırıyor.
Automation Studio 4 geliştirme sürecinin her adımında yazılım mimarisinin yaratılması için gerekli mühendislik işlemlerini kolaylaştırırken; rekabetçi çözümler üreterek makine üreticileri ve OEM’lere yardımcı oluyor.

 

 
 

Ürünler

Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.