23. ULUSLARARASI VİBROENGİNEERİNG Konferansı, İstanbul’da Yapıldı!

 23. ULUSLARARASI VİBROENGİNEERİNG Konferansı, İstanbul’da Yapıldı!

Her yıl düzenlenen Uluslararası Vibroengineering Konferansı’nın 23.’sü, 7-9 Ekim 2016  tarihleri arasında, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nün Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu’nda yapıldı.
 
İlki 1999 yılında Litvanya’da ve daha sonra Çin ve Polonya’da düzenlenen Vibroengineering Konferansı’nın 2016-İstanbul etabı, 17 ülkeden 40 bilim insanı koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.
 
Marmara Üniversitesi ve Eksen Medya Grup tarafından organize edilen Vibroengineering 2016’nın Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Sezgin Ersoy yaptı. Kaunas University of  Technology, Lithuania’dan Profesör Minvydas Ragulskis ise diğer başkan olarak görev yaptı. Konferansın Bilimsel Komite’sinde ise Mehmet Çolakoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi), Hasan Koruk (MEF University), Garip Genç 
(Marmara Üniversitesi), Bilçen Mutlu (Marmara Üniversitesi), Ali El-Hafidi (Bourgogne University ISAT, Fransa)ve Seyhan Fırat (Gazi Üniversitesi) yer aldı. Konferansın Basın Sponsorluğu’nu yapan Endüstri&Otomasyon Dergisi’nin yanı sıra, Journal of Vibroengineering (JVE), Journal of Measurements in Engineering (JME), Journal of Mathematical Models in Engineering  ve Vibroengineering PROCEDIA, konferansa destek oldular.
 
“Yakıt ve Gaz Ekipman ve Altyapılarının Modelleme Tanımlama ve Arıza Teşhisleri” ana temalı 23. Uluslararası Vibroengineering Konferansı’nın diğer konu başlıkları şöyleydi:
 
*Tüm akustik, titreşim, gürültü ve mühendislik uygulamaları 
*Mekanik titreşimler ve uygulamaları 
*Titreşim sinyali analizine dayalı hata tespitleri 
*Kaos, doğrusal olmayan dinamikler ve uygulamaları 
*Titreşim üretimi ve kontrolü 
*Sismik mühendisliği 
*Ulaşım mühendisliği 
*Modal analiz ve uygulamaları 
*Akustik, gürültü kontrolü ve mühendislik uygulamaları 
*Akış kaynaklı yapısal titreşim analizleri 
*Elektrik mühendisliği alanında titreşim analizleri 
*Biyomedikal mühendisliği 
 
Aynı zamanda Journal of Vibroengineering (JVE ) Yönetici Editörü de olan Konferans Başkanı Prof. Minvydas Ragulskis, “Vibroengineering- Dünü, Bugünü Ve Geleceği” başlıklı bir açılış konuşması da yaptı.
 
Prof. Minvydas Ragulskis, konuşmasında, “Vibroengineering kuruluşu geçen yüzyılda başlamıştır. 1963 yılında Vibrotechnica ismi ile eski SSCB içerisinde şimdiki Litvanya-Kaunas’da kuruldu. Uluslararası Organizasyonlarına 1999 yılında başladı ve bugüne kadar birçok ülkede 24 Uluslararası Organizasyonlar düzenledi. 
Bu organizasyonlar 24 üniversite ve bilimsel kuruluşlarla ortak yürütülmüştür.
 
 
Bu faaliyetler; Mekanik Titreşimler ve Uygulamaları, Titreşime Dayalı Arıza Teşhisi ve Sinyal Analizleri, Kaos, Nonlineer Dinamikler ve Uygulamaları, Akış Kaynaklı Yapısal Analizler, Modal Analizler, Sismik Mühendisliği, Titreşim Üretme ve Kontrol, Taşıtlar titreşim, Elektrik ve Biomedikal Mühendisliğinde Salınımlar konularında çalışmalara yer vermiştir.
 
 2016 yılından itibaren de Akustik, gürültü Kontrol ve Mühendislik Uygulamaları ile Kesirli Dinamikler ve Uygulamaları konularında da çalışmalar sunulmaktadır.
 
Yapılan bu faaliyetlerde sunulan bilimsel yayınlardan seçilenler, 2007 yılından itibaren Tüm dünyada önemli bir akademik indeks olan Thomson Reuters başta olmak üzere birçok bilimsel veri tabanında taranan dergilerde yayınlanmaktadır. Bu dergilerden Journal of Vibroengineering 0,617 etki faktörü ile SCI indekste taranmaktadır. Yine Journal of Measurements in Engineering ve Journal of Mathematical Models in Engineeringdergileride bu çalışmalara yer vermektedir. Uluslararası Sempozyumda sunulun bildirilerin tamam ise Vibroengineering Procedia dergisinde basılmakta ve birçok bilimsel veri tabanında bu çalışmalar yayınlanmaktadır. 
 
2016 yılından itibaren de konusunda uzman bilim adamlarının çalışmalarının sunduğu çalışmaları kitaplaştırarak bilim dünyasına sunmaktadır.
 
Bu uluslararası organizasyonlar yalnızca bilim adamlarının çalışmalarını sunduğu bir ortam olmaktan çok, araştırma projelerinin planlanması, uluslararası işbirliklerin oluşturulması, patent çalışmaları gibi birçok bilimsel çalışmaların yürütüldüğü etkinlikler olarak sürdürülmektedir” dedi.
 

Ürünler

Endüstri Otomasyon Eksen Yayincilik hizmetidir.